Otwarcie terminalu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica

Port Lotniczy Poznań-Ławica

1 października br. w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica odbyło się oficjalne otwarcie rozbudowanej i zmodernizowanej strefy odlotów w terminalu pasażerskim. Częściowe otwarcie terminalu, w tym nowej strefy przylotów wraz z halą check-in, odbyło się 28 maja 2012 r., przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie przepustowości portu lotniczego z ok. 1,5 mln do ok. 3 mln pasażerów rocznie oraz wzrost standardu świadczonych usług.

Otwarcie terminalu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Rozbudowa i modernizacja terminalu pasażerskiego była jednym z zadań realizowanych w ramach Projektu „Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” PO IiŚ.

Projekt realizowany jest ramach priorytetu VI POIiŚ Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T. Umowa o dofinansowanie została zawarta 22 czerwca 2012 roku. Całkowity koszt projektu to ok. 291 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE 88,04 mln zł.

Otwarcie terminalu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Prace obejmowały rozbudowę i modernizację budynku terminalu pasażerskiego. Istniejący terminal pasażerski został przekształcony w strefę odlotów z częścią komercyjną i strefą kontroli bezpieczeństwa. Nowo wybudowana część mieści halę check-in, sortownię bagażu, halę przylotów oraz biura.

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku terminalu pasażerskiego to ok. 23 200 m², w tym część nowo wybudowana ok. - 13 150 m².

 

Odrębne zadania zrealizowane w ramach projektu obejmowały zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy płaszczyzn lotniskowych, w tym budowę równoległej drogi kołowania do drogi startowej wraz z drogami szybkiego zjazdu oraz płaszczyzny postoju samolotów.

Źródło: MTBiGM
comments powered by Disqus