Rozformowanie 36. specjalnego pułku lotnictwa transportowego

MON

W sierpniu br., po ogłoszeniu raportu Komisji min. Millera, Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o rozformowaniu 36. specjalnego pułku lotnictwa transportowego (36. splt). Na jej podstawie dowódca Sił Powietrznych opracował harmonogram rozformowania „specpułku” oraz wydał polecenie przeformowania 1. Bazy Lotniczej (1. BLot.) w 1. Bazę Lotnictwa Transportowego (1. BLTr.).

Zgodnie z założeniami harmonogramu, w ciągu ostatnich kilku miesięcy wyznaczano kadrę z 36. splt na stanowiska nie tylko w nowo formowanej bazie, ale także w Dowództwie Sił Powietrznych, Centrum Operacji Powietrznych oraz innych jednostkach lotniczych Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Również wszyscy pracownicy wojska, dotychczas zatrudnieni w 36. splt i 1. BLot., otrzymali propozycje objęcia nowych stanowisk w formowanej obecnie 1. Bazie Lotnictwa Transportowego.

Należy podkreślić, że nowa jednostka, posiadająca na stanie 6 śmigłowców Mi-8 i 5 śmigłowców W-3 Sokół, będzie wykonywała zadania transportu lotniczego na potrzeby naczelnych organów władzy naszego państwa, w tym loty o statusie HEAD. Ponadto specjalistyczny sprzęt, wykwalifikowany personel i odpowiednia infrastruktura, jaką będzie dysponowała 1. BLTr., pozwoli jej realizować zadania związane z obsługą przylotów oficjalnych delegacji rządowych innych krajów.

Rozpoczęcie procesu rozformowania 36 splt. oznaczało konieczność zapewnienia miejsc pracy dla 320 żołnierzy zawodowych. W wyniku podjętych działań 273 osoby otrzymały skierowania do nowych miejsc służby, a 47 żołnierzy, zgodnie z przysługującym im prawem, podjęło decyzję o przejściu do rezerwy. W tej grupie było 39 żołnierzy, którzy złożyli wypowiedzenia i 8, którzy wyrazili zgodę na zwolnienie z zawodowej służby wojskowej przez organy kadrowe. Część z tych osób odeszła do cywila już w listopadzie br., a 23 osoby pozostają jeszcze w służbie, będąc – do dnia zwolnienia z wojska – w dyspozycji dowódcy 1BLTr. (21 żołnierzy odejdzie z końcem stycznia 2012 r., a 2 ─ z końcem czerwca 2012 r.).

Przedstawiając kadrze „specpułku” propozycje objęcia konkretnych stanowisk, brano pod uwagę potrzeby Sił Zbrojnych, ale jednocześnie, w miarę możliwości, uwzględniano indywidualne prośby żołnierzy (np. 2 pilotom zaproponowano kontynuowanie służby w Brygadzie Lotnictwa MW, a ponadto 2 oficerów zostało skierowanych do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych). Dzięki m.in. takim staraniom ponad 20 pilotów i ponad 100 żołnierzy Służby Inżynieryjno-Lotniczej (SIL) wyznaczono na stanowiska służbowe w 1. BLtr., ponad 10 pilotów i 6 żołnierzy SIL ─ w jednostkach 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 2 pilotów i 6 żołnierzy SIL ─ w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego, 1 pilota ─ w 1. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego i 9 pilotów w Dowództwie Sił Powietrznych i Centrum Operacji Powietrznych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że dowódca Sił Powietrznych polecił, aby piloci obejmujący stanowiska sztabowe w Dowództwie Sił Powietrznych i Centrum Operacji Powietrznych otrzymali opracowane indywidualnie dla każdego z nich roczne plany szkolenia lotniczego i treningów. Pozwolą im one w dalszym ciągu rozwijać swoje umiejętności i podwyższać kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu Siły Zbrojne będą mogły odpowiednio wykorzystać przygotowanie i doświadczenie swoich wykształconych i wyszkolonych pilotów.

3 stycznia 2012 roku odbędzie się uroczysty apel wojskowy, podczas którego oficjalnie zakończą działalność: 36. specjalny pułk lotnictwa transportowego i 1. Baza Lotnicza. Tego samego dnia, również uroczyście, rozpocznie swoje funkcjonowanie w strukturach Sił Zbrojnych RP 1. Baza Lotnictwa Transportowego, której dowódcą został płk pil. mgr inż. Sławomir MĄKOSA.

Jacek Sońta
Rzecznik Prasowy
Ministra Obrony Narodowej

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus