Praktyczne sprawdzenie AJT dla Sił Powietrznych

MON

W piątek (3 stycznia) Inspektorat Uzbrojenia przesłał do firmy ALENIA AERMACCHI S.p.A. zaproszenie do przedstawienia oferowanego samolotu szkolenia zaawansowanego w celu jego sprawdzenia weryfikacyjnego. zdjęcie - Praktyczne sprawdzenie AJT dla Sił Powietrznych

Ofertę  ALENIA wybrano jako najkorzystniejszą spośród złożonych w pierwszej fazie oceny ofert w postępowaniu na dostawę Zintegrowanego Systemu Szkolenia Zaawansowanego (Advanced Jet Trainer - AJT).

Wysłane zaproszenie stanowi kolejny krok na drodze pozyskania dla Sił Powietrznych ośmiu odrzutowych  samolotów szkolnych wraz z systemem szkolenia oraz pakietem logistycznym. Zakup ten ujęty jest w „Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013-2022”. 

Sprawdzenie oferowanego samolotu stanowi drugą fazę oceny ofert przewidzianą przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pierwsza faza zakończona została przez Inspektorat Uzbrojenia 23 grudnia 2013 r.

Pozytywny wynik sprawdzenia weryfikacyjnego jest ostatecznym warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku negatywnego wyniku tego sprawdzenia oferta ALENIA AERMACCHI S.p.A.  zostanie odrzucona.

Termin dostarczenia samolotu do sprawdzenia weryfikacyjnego upływa 21 lutego 2014 r.

Rzecznik prasowy MON
ppłk Jacek SOŃTA 

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus