Konsultacje społeczne rekomendacji zawartych w raporcie Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych

Dron w locie (fot. PAŻP)

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało komunikat, w którym zaprasza do konsultacji społecznych rekomendacji zawartych w Białej Księdze Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych (str.79-85), przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym.

Biała Księga została opublikowana 5 lutego 2019 r. Jest to dokument, który systematyzuje i konsoliduje rozproszoną dotąd wiedzę o nowym segmencie rynku lotniczego, czyli bezzałogowych statkach powietrznych. Biała Księga zawiera obszerną analizę potencjału rynku oraz tendencji rozwojowych lotnictwa bezzałogowego, które podlega szybkiej automatyzacji, kreując nowe możliwości w zakresie usług i produktów. Biała Księga, a w szczególności zawarte w niej cele i rekomendacje, będą stanowić punkt wyjścia do przyszłych prac nad krajową strategią w odniesieniu do bezzałogowych statków powietrznych.

Konsultacje mają charakter otwarty. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, uwag i sugestii do ww. rekomendacji w formie elektronicznej, za pomocą formularza.

Odpowiedź umieszoną na formularzu należyy przesyłać na adres konsultacje.bialaksiega@mi.gov.pl w terminie do 8 kwietnia 2019 r.

UWAGA!
Dodatkowo Ministerstwo Infrastruktury informuje, że jednym z działań, które mają na celu przygotować założenia do strategii dla bezzałogowych statków powietrznych jest zgromadzenie informacji o firmach działających w obszarze bezzałogowych statków powietrznych (producentów, w tym producentów komponentów i oprogramowania, usługodawców). Ministerstwo Infrastruktury zachęca podmioty, organizacje i instytucje działające na rynku statków bezzałogowych do wypełnienia ankiety zamieszonej na stronie: www.cedd.pl/spis-obszaru-bsp/ 

Do pobrania:

•  Biała Księga Bezzałogowych Statków Powietrznych

•  Formularz – konsultacje Białej Księgi


Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/infrastruktura/

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
comments powered by Disqus