Strażacy uczą się naprowadzania śmigłowca

LPR, logo

W Centrali Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie trwają szkolenia dla strażaków włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotyczące współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. W warszawskiej bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 10 maja 2010 roku przeszkolono kolejne 34 osoby.

Strażacy uczą się jak przyjmować śmigłowiec ratowniczy na miejscu lądowania w dzień oraz jak zabezpieczyć miejsce lądowania śmigłowca w nocy.

Szczególnie będzie to wykorzystywane w czasie lądowań nocnych w terenie przygodnym, kiedy Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wprowadzi do swoich baz dyżury 24-godzinne.

Początkowo szkolenia będą prowadzone w czterech obszarach operacyjnych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w których wprowadzono do służby nowy typ śmigłowca EC 135. Stopniowo program szkolenia będzie rozszerzany na pozostałe bazy (zgodnie z harmonogramem wdrażania nowoczesnych śmigłowców).
 

Źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
comments powered by Disqus