LPR otrzyma nowe śmigłowce Robinson R44 II

Robinson R44 II (fot. robinsonheli.com)

31 lipca br. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe opublikowało informację o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch sztuk śmigłowców szkoleniowych dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przetarg na zakup śmigłowców dla LPR został ogłoszony 1 czerwca 2018 r. W opisie przedmiotu zamówienia określono, że mają to być śmigłowce czteroosobowe, napędzane jednym silnikiem tłokowym, na podwoziu płozowym, wyposażone w glass cockpit. Muszą posiadać certyfikat EASA, oraz będą certyfikowane do wykonywania lotów według przepisów VFR Dzień i VFR Noc. Określono, że maksymalna moc startowa śmigłowców musi być nie mniejsza niż 240 KM. Wymagano też, aby międzyremontowy resurs silników śmigłowców wynosił nie mniej niż 2000 godzin. LPR określiło też, że śmigłowce muszą być wyprodukowane nie wcześniej nić w roku 2018. Jednym z wymagań było też posiadanie zdwojonego układu sterowania.

Do przetargu zgłosiły się firmy: Helipoland Sp. z o.o. z Bielska-Białej, JB Investment Sp. z o.o. z Warszawy oraz Heli Sp. z o.o. Invest s.k. Oferty oceniane były wg następujących kryteriów:
• Zasięg lotu – Waga: 20,
• Okres gwarancji – Waga: 20 (Minimalny okres gwarancji wynosił 24 miesiące lub 1000 godzina nalotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej),
• Cena – Waga: 60.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wybrało na podstawie powyższych kryteriów najkorzystniejszą ofertę złożoną przez JB Inwestment Sp. z o.o. z Warszawy. Oferta tej firmy otrzymała największą liczbę 84,95 punktów.

Wartość brutto zwycięskiej oferty to 5.982.720,oo zł. Śmigłowce Robinson R44 II, które będą wykorzystywane do szkolenia załóg, muszą być dostarczone do 17 grudnia 2018 r.

Dwa nowe śmigłowce dołączą do obecnej floty LPR, którą stanowi 27 śmigłowców EC135 oraz dwa samoloty Piaggio P180 Avanti.

Źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
comments powered by Disqus