Diament OPZZ dla dyrektora LPR

Robert Gałązkowski uhonorowany nagrodą Diament OPZZ za 2020 rok (fot. LPR)

Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, został w środę (10 marca) uhonorowany nagrodą Diament OPZZ za 2020 rok.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych po raz kolejny zorganizowało konkurs „Diamenty OPZZ”. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:
– Najlepszy Związkowiec,
– Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 członków,
– Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 członków,
– Najlepszy Pracodawca.

W tym roku Zarząd Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy” działającej w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym zgłosił do konkursu w kategorii „Najlepszy pracodawca” dyrektora LPR.

Wręczenie nagrody przez przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego odbyło się w Centrali OPZZ w Warszawie. Diamenty OPZZ trafiają do pracodawców wspierających związki zawodowe oraz szanujących dialog społeczny.

Robert Gałązkowski od 2008 roku jest Dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, z którym jest związany od chwili jego powstania w 2000 r. Pod jego kierownictwem został zrealizowany program wymiany floty śmigłowców ratunkowych ze śmigłowców Mi-2 Plus na śmigłowce Eurocopter EC 135.

Był inicjatorem zacieśnienia współpracy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR) w zakresie ratownictwa w górach. W efekcie tych działań doszło 17 września 2011 r. do podpisania porozumienia pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Pozwoliło to na wspólne szkolenia ratowników GOPR i załóg LPR oraz racjonalne dysponowanie śmigłowcami w akcjach ratunkowych w górach.

Jest współautorem podpisanego w dniu 31 lipca 2008 porozumienia o współpracy pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Państwową Strażą Pożarną, regulującego zasady współpracy obu instytucji oraz wspólne szkolenia, w tym zabezpieczanie przez ratowników PSP nocnych lądowań śmigłowców LPR. Podejmuje aktywne działania w celu dalszej rozbudowy sieci baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce.

Źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
comments powered by Disqus