Nagroda "Buzdygana" dla Dziekana Wydziału Lotnictwa LAW

Buzdygan Polski Zbrojnej (fot. Artur Zakrzewski)

Po raz 27. redakcja miesięcznika „Polska Zbrojna” i portalu polska-zbrojna.pl wyróżniła nagrodą „Buzdygana” wyjątkowych i nietuzinkowych ludzi związanych z Siłami Zbrojnymi. Jednym z laureatów został płk pil. Ireneusz Smykla – Dziekan Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej.

Od 27 lat czasopismo Polska Zbrojna przyznaje raz w roku nagrodę „Buzdygana” (replika szesnastowiecznej oznaki) dla wyróżniających się osób związanych z obronnością, które przyczyniają się do rozwoju polskich Sił Zbrojnych. Nagroda od lat niezmiennie wywołuje duże emocje w środowisku wojskowym, zyskując miano „wojskowych Oskarów”.

Bardzo się cieszę, że po raz kolejny oficer Lotniczej Akademii Wojskowej otrzymuje tak ważne i prestiżowe wyróżnienie, jakim jest nagroda "Buzdygana". Serdecznie gratuluję i mam satysfakcję, że ogrom pracy wykonany przez Pana Pułkownika na rzecz Uczelni i Sił Zbrojnych RP został zauważony i doceniony – gratulował wojskowego „Oskara” Rektor Komendant LAW gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur.

Pułkownik Smykla podkreślił, że to wspaniałe wyróżnienie i przyznał z dumą, że za sukcesem stoi praca wielu osób:

Nagroda „Buzdygana” to wyjątkowy prestiż, ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim to wyraz uznania dla zasług i ciężkiej pracy całego wydziału.

Płk pil. Ireneusz Smykla – Adiunkt – Dziekan Wydziału Lotnictwa to człowiek wielu talentów – m.in. jest lotniczym instruktorem spadochronowym klasy mistrzowskiej (2563 skoki), pilotem wojskowym klasy II (ponad 773 godzin nalotu), sternikiem jachtowym (ponad 200 godzin żeglugi na Bałtyku). Płk Smykla jest także honorowym dawcą krwi, oddał przez 41 lat ponad 85 litrów krwi. Za swoje zasługi został uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 39 lat pełni służbę w lotnictwie wojskowym, w tym od 35 lat zawodową służbę wojskową. W Lotniczej Akademii Wojskowej (wcześniej WOSL i WSOSP) w Dęblinie zajmował stanowiska wykładowcy, starszego wykładowcy, inspektora, adiunkta, profesora nadzwyczajnego oraz szefa katedry. Obecnie wykłada przedmioty: mechanika płynów, aerodynamika i mechanika lotu, a od 01.12.2020 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Lotnictwa.

Jest weteranem działań poza granicami państwa w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji NATO Resolute Support Mission w Islamskiej Republice Afganistanu gdzie zajmował stanowisko starszego doradcy ds. planowania operacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych MoI (Ministry of Interior) i równocześnie szefa międzynarodowego zespołu doradców planowania operacyjnego OPAT (Operations & Plans Advisors Team) w trakcie 3 i 4 zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego za co dwukrotnie został odznaczony przez Prezydenta RP Gwiazdą Afganistanu.

Obecnie jest nieetatowym instruktorem spadochronowym i opiekunem Spadochronowego Koła Naukowego, Naukowego Koła Astronomicznego oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi LAW.

Emilia Cuch, mjr Agnieszka Kossowska

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus