Przejdź do treści
Konferencja "Lotnictwo nowej eneracji – strategie, technologie, rozwiązania" (fot. www.lotnictwo.ztw.pl)
Źródło artykułu

Konferencja "Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania"

Zarząd Targów Warszawskich S.A. oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie zapraszają na konferencję i wystawę "Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania", która odbędzie się w dniach 4-5.04.2017 r. w hotelu Sangate (Gromada Airport) w Warszawie.

Konferencja i wystawa są rozwinięciem organizowanej od 10 lat przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy LOTNISKO, której tematyka zogniskowana była na naziemnej infrastrukturze transportu lotniczego i jej rozbudowie. Współorganizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – kuźnia kadr lotnictwa państwowego i cywilnego oraz jeden z najważniejszych symboli polskiego lotnictwa wojskowego.

Zakres tematyczny wydarzenia obejmuje wszystkie najbardziej aktualne zagadnienia mające wpływ na rozwój lotnictwa cywilnego i państwowego, innowacyjne rozwiązania technologiczne, infrastrukturalne i organizacyjne, rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz związany z tym rozwój różnorodnych gałęzi gospodarki, w tym w szczególności przemysłu lotniczego.

Tematyka konferencji:

  • Rozwój przemysłu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – perspektywy i kierunki współpracy kooperacyjnej
  • Siły Powietrzne i lotnictwo Wojsk Lądowych w Planach Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP – wymagania techniczno-taktyczne i dostępne technologie
  • Rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – kierunki rozwoju i trendy
  • Innowacyjne technologie i trendy w rozwoju konstrukcji statków powietrznych
  • Bezpieczeństwo ruchu lotniczego – rozwiązania prawne, organizacyjne i techniczne
  • Infrastruktura lotnisk – rozwiązania na rzecz obsługi statków powietrznych oraz bezpieczeństwa
  • Porty lotnicze nowej generacji – rozwiązania organizacyjne i techniczne dla budowy przewagi konkurencyjnej lotnisk różnej wielkości
  • Kształcenie kadr lotnictwa państwowego i cywilnego – wymagania, rozwiązania technologiczne i organizacyjne

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji samorządowej, przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, przedstawicieli Sił Powietrznych, linii lotniczych, portów lotniczych, firm handlingowych, oraz wszystkich osób profesjonalnie związanych z lotnictwem.

Organizatorzy zapraszają do zaprezentowania podczas tego wydarzenia – zarówno w części konferencyjnej, jak i w ramach wystawy terchnologii – swoich produktów, usług, osiągnięć, planów i potencjału kooperacyjnego. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż referaty wygłoszone podczas konferencji mogą zostać opublikowane w publikacji pokonferencyjnej.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących szczegółów udziału w planowanym wydarzeniu, organizatorzy proszą o kontakt z Zarządem Targów Warszawskich S.A. – tel. (+48) 22 849 60 06, kom. (+48) 609 541 112, e-mail: lotnictwo@ztw.pl

Broszura informacyjna

Rejestracja osób zainteresowanych otrzymaniem szczegółowych informacji dotyczących warunków udziału (link)

Więcej informacji na stronie www.lotnictwo.ztw.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony