Otwarte Zawody Modeli Lotniczych w Poznaniu

model samolotu kartonowy (fot. kartonwork.pl)

Zapraszamy modelarzy do udziału w Otwartych Zawodów Modeli lotniczych kartonowych i plastikowych o Puchar Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Impreza odbędzie się w dniu 19.05.2017 r. (piątek), w „Domu Żołnierza”, przy ul. Niezłomnych 1 w Poznaniu.

Zawody są elementem jubileuszowych XX „Dni Lwowa” w Poznaniu. Tegoroczne Dni Lwowa odbywają się pod nazwą „Skrzydła nad Kresami”. Celem zawodów jest popularyzacja modelarstwa, zainteresowań technicznych i historycznych polskiej myśli technicznej, oraz chlubnych kart historii polskiego lotnictwa.

Zawody mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach. Liczba i wiek uczestników jest nieograniczona. Udział w zawodach jest bezpłatny.

W zawodach mogą wziąć udział następujące modele samolotów kartonowych i plastikowych podzielonych na 4 klasy (bez podziału na skalę):
1. Lotnictwo wojskowe II RP (1918-1945) – konstrukcje polskie oraz zagraniczne (w polskich barwach);
2. Lotnictwo cywilne, sportowe II RP (1918-1945) – konstrukcje polskie oraz zagraniczne (w polskich barwach);
3. Polskie konstrukcje lotnicze 1918-1945 na wyposażeniu innych państw;
4. Polacy na frontach II WŚ – konstrukcje zagraniczne będące na wyposażeniu polskich jednostek lotniczych (np. we Francji, Wielkiej Brytanii czy ZSRR) – w polskich barwach.

Zawody odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych:
• Junior – do 18 lat
• Senior – powyżej 18 lat

Rejestracji należy dokonać do 14.05.2017 r. u głównego organizatora zawodów – Igora Meggera – tel. 728-252-793 bądź mailowo: igor_mode@wp.pl

Organizatorami zawodów są: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, w porozumieniu z Wielkopolską Organizacją Wojewódzką Ligi Obrony Kraju w Poznaniu przy współudziale klubów modelarskich „Jaskółka” i „Poznańska Kartonowa Pyra”.

Ramowy program zawodów:
9:00-11:00 – przyjmowanie modeli
11:00-15:00 – ocena sędziowska
15:00-17:00 – zwiedzanie wystawy
17:00 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Więcej informacji na stornie: www.konradus.com

Źródło: konradus.com
comments powered by Disqus