Sylwetki Lotników: Roman Florer

Roman Florer

Roman Florer urodził się 14 marca 1888 r. W 1903 r. wstąpił do Korpusu Kadetów. Jako poddany cesarza Austrii powołany został do obycia służby wojskowej w szeregach jego armii. Swój pierwszy przydział otrzymał do Przemyśla. Z niego trafił do cesarskiego Wiednia na kurs obserwatorów lotniczych.

Z chwilą wybuchu I wojny światowej znalazł się na froncie. Na przełomie lat 1914 – 1915 został ponownie wysłany na kurs. Tym razem uzyskał niezbędną wiedzę pilota.

Po powrocie z frontu otrzymał przydział do Krakowa. Pod Wawelem w październiku 1918 r. poddał swoich żołnierzy i siebie oddziałom wiernym Piłsudskiemu. Za ten gest wrócił do lotnictwa. 1 listopada tego roku objął dowodzenie lotniskiem rakowickim.

Od stycznia do marca 1919 r. przebywał w Warszawie. W maju wrócił do grodu Kraka. Objął w nim stanowisko komendanta szkoły pilotów. Następnie przez rok (1922 – 1923) pełnił obowiązki komendanta Szkoły Obserwatorów i Strzelców Lotniczych w Toruniu. Na dwa lata przed Przewrotem Majowym z 1926 r. został dowódcą pułku lotniczego stacjonującego w grodzie Kopernika.

To on organizował, a następnie kierował szkołą lotniczą w Grudziądzu. Po jej przeniesieniu i zmianie nazwy trafił do Dęblina. Był jej komendantem do 1929 r. Tego roku przeszedł na emeryturę w stopniu pułkownikowskim.

Po latach służby w mundurze przeszedł do pracy cywilnej. Znalazł zatrudnienie w Warszawie. Na rok przed wybuchem II wojny światowej przeniósł się na Śląsk. Mroczny czas okupacji spędził w syrenim grodzie. Ostatnie lata życia spędził poza stolicą. Zmarł na Śląsku 6 listopada 1973 r.

Konrad Rydołowski

 


Czytaj również: życiorysy innych polskich lotników.

Źródło: Konrad Rydołowski
comments powered by Disqus

Komentarze

Z chwilą wybuchu I wojny światowej znalazł się na froncie. Na przełomie lat 1914 – 1915 został ponownie wysłany na kurs. Tym razem uzyskał niezbędną wiedzę pilota - na kurs został wysłany pod koniec 1915 a NIE na przełomie 14/15, po lotach na froncie włoskim. Jako pilot latał we Flik 27 którym potem dowodził...

Po powrocie z frontu otrzymał przydział do Krakowa - został szefem Fliegerersatzkompagnie Nr. 10 dlatego miał kogo poddawać ostatniego dnia października 1918...

1929-został wyrzucony razem z innymi lotnikami na polecenie Rayskiego.