38. Ogólnopolskie zawody Samolotowe im. Zdzisława Dudzika w Chełmie

Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im. Zdzisława Dudzika (fot. precyzyjnie.wordpress.com)

Zapraszamy pilotów samolotowych do udziału w 38 edycji Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika, które odbędą się w dniach 4-7.07.2019 r. na lotnisku Centrum Lotniczego PWSZ w Depułtyczach Królewskich.

Organizatorem zawodów jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, przy współudziale Aeroklubu Polskiego i Komisji Samolotowej AP.

Wcześniej, w dniach 2-4.07.2019 r. na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich zostaną przeprowadzone Konsultacje Treningowe Zawodników Samolotowej Kadry Naodowej w Lataniu Rajdowym.

Zawody i Konsultacje są traktowane jako cykl przygotowań pilotów Samolotowej Kadry Narodowej do Mistrzostw Świata w Lataniu Rajdowym. Konsultacje treningowe są otwarte dla wszystkich załóg. Zawody są otwarte dla wszystkich zawodników spełniających warunki uczestnictwa.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez każdego zawodnika (pilota, nawigatora) ważnej licencji sportowej FAI w sporcie samolotowym. Ponadto każdy pilot-dowódca powinien posiadać ważną licencję pilota samolotowego lub odpowiednio świadectwo kwalifikacji oraz ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku powietrznym.

Załoga Samolotowej Kadry Narodowej w Lataniu Rajdowym powinna potwierdzić udział w zawodach i Konsultacjach do 26.06.2019 r. na adres e-mail: komisja.samolotowa@gmail.com

Inni uczestnicy, zainteresowani udziałem w zawodach i Konsultacjach, powinni zgłosić chęć udziału do Kierownika zawodów do dnia 28.06.2019 r. na adres e-mail: komisja.samolotowa@gmail.com

W skład kierownictwa zawodów wchodzą: Łukasz Puzio – Dyrektor Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie, jako Kierownik zawodów; Wojciech Władyka – jako Główny Technik Regulaminowy. Jakub Drzewiński będzie pełnić funkcję technika "route plannera", a Ryszard Ptaszek będzie pełnic funkcję technika nadzorującego.

Zapraszamy na latanie rajdowe do Chełma!

Do pobrania:
Pismo Organizacyjne 38. Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika
Pismo Organizacyjne Konsultacji Treningowych

Źródło: Komisja Samolotowa AP
comments powered by Disqus