Raport "Zrównoważone paliwa lotnicze jako droga do zeroemisyjnego lotnictwa"

Tankowanie samolotu KLM paliwem lotniczym (SAF) na lotnisku Schiphol w Amsterdamie (fot. KLM)

Opublikowany został najnowszy raport pt. "Zrównoważone paliwa lotnicze jako droga do zeroemisyjnego lotnictwa", który został opracowany przez koalicję Clear Sky for Tomorrow we współpracy z McKinsey & Company.  Raport dostępny jest TUTAJ.

Linia KLM jest częścią koalicji „Clear Sky for Tomorrow, która została utworzona w ramach Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).  Jej zadaniem są prace nad zapewnieniem wystarczającej ilości zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), aby do połowy obecnego wieku linie lotnicze mogły zredukować emisję CO2 do zera. Poza KLM, zrzeszenie składa się z innych czołowych graczy w branży lotniczej, takich jak Airbus Group, Boeing Company, Schiphol, Neste, Shell, SkyNRG i Heathrow Airport.

Raport przedstawia dostępność surowców, ich trwałość, zdolności produkcyjne oraz możliwości technologiczne najbardziej obiecujących metod pozyskiwania zrównoważonych paliw lotniczych. Opracowanie powstało na bazie wiedzy i doświadczenia partnerów wchodzących w skład koalicji. Jako dokument stanowi również dobrą podstawę do nawiązania współpracy w zakresie SAF pomiędzy organizacjami już aktywnie działającymi w tym obszarze, a innymi podmiotami związanymi z branżą lotniczą. Zwiększenie produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego jest niezbędne do osiągnięcia celów, jakie światowe lotnictwo musi osiągnąć w zakresie redukcji CO2.

W ciągu ostatnich 30 lat KLM podjął już liczne kroki w kierunku zrównoważonego lotnictwa. Ich zwieńczeniem jest zainicjowany w ubiegłym roku projekt Fly Responsible, który stanowi zaproszenie do współpracy i połączenia sił całej branży. Zrównoważone działanie, innowacje i współpraca z partnerami były - i zawsze będą – fundamentem, na którym KLM opiera swoje ambicje i strategię rozwoju. To one są niezbędnymi i kluczowymi czynnikami  w dalszej modernizacji branży lotniczej.

Opublikowany został również komunikat Światowego Forum Ekonomicznego, który stanowi podsumowanie raportu. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego, wszystkie samoloty mogą latać na zrównoważonym paliwie do 2030 roku.

Istnieje wystarczająca ilość zrównoważonych dostaw surowców, takich jak odpady komunalne, pozostałości rolne i odpady oleju spożywczego, aby osiągnąć poziom produkcji 500 milionów ton zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) rocznie, spełniając przewidywane zapotrzebowanie całego lotnictwa na paliwo lotnicze do 2030 r.

Planowane inwestycje w moce produkcyjne przyniosą jednak tylko 4 miliony ton rocznie do 2030 r. – około 1% światowego zapotrzebowania na paliwo lotnicze w 2030 r. – co wymaga pilnej stymulacji sprawnego ekosystemu SAF, aby osiągnąć cele dekarbonizacji do 2030 r.

Samoloty z napędem hybrydowym i wodorem mogą pomóc branży osiągnąć kolejny cel w zakresie wydajności, ale opracowanie i wdrożenie na dużą skalę może zająć od 10 do 20 lat.

Inicjatywa Cleans Skies for Tomorrow (CST) prowadzi prace nad pilotażowym projektem utworzenia sektora JPK w Indiach i planuje powtórzyć ten proces na innych rynkach.

Pełny komunikat prasowy Światowego Forum Ekonomicznego – TUTAJ.

Źródło: KLM Royal Dutch Airlines
comments powered by Disqus