Wodór w lotnictwie

Samolot na niebie - wodór

Zastosowanie paliwa wodorowego w lotnictwie jest w chwili obecnej jeszcze trudniejsze niż w przypadku transportu drogowego, ze względu na brak w większości krajów przepisów dopuszczających stosowanie wodoru w statkach powietrznych.

Wydaje się jednak, że zastosowanie wodoru w lotnictwie może mieć większe szanse powodzenia niż w pojazdach drogowych. Problemem w zastosowaniu wodoru w pojazdach jest nie tylko wysoki udział kosztów urządzeń przetwarzających paliwo wodorowe na energię elektryczną w całkowitych kosztach produkcji pojazdu, ale również wysokie koszty rozwoju infrastruktury tankowania pojazdów wodorem.

W przypadku lotnictwa ilość potencjalnych punktów tankowania wodoru jest ściśle powiązana z liczbą lotnisk/lądowisk, których jest znacznie mniej niż ilość stacji benzynowych. Ponadto, koszt ogniw paliwowych w stosunku do kosztów całego samolotu z oprzyrządowaniem jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku pojazdu drogowego, stąd cena całkowita statku powietrznego wyposażonego w ten typ źródła zasilającego nie musi być już odstraszająca dla klienta.

Cały artykuł dr hab. inż. Grzegorza Iwańskiego można przeczytać na stronie www.kapitalpolski.pl

Źródło: kapitalpolski.pl
comments powered by Disqus