Przejdź do treści
Źródło artykułu

Projekt zmiany zasad badania wypadków lotniczych

29 października Unia Europejska zaproponowała utworzenie ogólnoeuropejskiej komisji odpowiedzialnej za badanie przyczyn wypadków i incydentów w lotnictwie, składającej się z szefów KBWL (Komisji Badań Wypadków Lotniczych) krajów członkowskich. Założeniem tej inicjatywy jest zapobieganie wypadkom (bez ustalania winy lub odpowiedzialności), zacieśnianie w tym zakresie współpracy międzynarodowej, a także (na podstawie dochodzeń powypadkowych) wydawanie zaleceń w sprawie opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa. W zamyśle ma też koordynować i wzmacniać współdziałanie, oraz wymianę informacji między władzami Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Projekt przewiduje, że EASA, odpowiedzialna za certyfikacje statków powietrznych w UE, będzie zapraszana do udziału w dochodzeniach wszczętych w Państwie Członkowskim (lub w kraju trzecim, w chwili gdy państwo członkowskie UE jest również zaangażowane). Prawo do uczestnictwa stosuje się do wszystkich aspektów badań, w tym zwłaszcza do odwiedzania miejsca wypadku, do uzyskania dostępu do zawartości czarnej skrzynki i innych rejestratorów pokładowych, jak również możliwości przesłuchiwania świadków.

Prawa ofiar

Ponadto wniosek nakazuje aby we wszystkich państwach członkowskich wprowadzić plan pomocy dla ofiar wypadków lotniczych i ich rodzin. Wymaga on od linii lotniczych pełnego dostępu do listy pasażerskiej w ciągu godziny od wystąpienia zdarzenia. Według zapisów tam zawartych, lista ta zostanie udostępnione organom dochodzenia do kontaktu z rodzinami, a do opublikowania zostanie przekazana dopiero po uprzednim poinformowaniu rodzin wszystkich pasażerów.

Źródło: Europolitics

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony