Kolejny inwestor w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC

EURO-PARK MIELEC: Kolejny inwestor w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

ARP S.A. udzieliła nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie mieleckiej strefy ekonomicznej. Spółka RBC Bearnings Polska zainwestuje w Podstrefie Mielec ponad 33,5 mln zł w produkcję łożysk oraz ich komponentów.

RBC Bearings Polska Sp. z o.o. zakupi od ARP S.A. niezabudowane działki o pow. 3,2 ha, na których wybudowany zostanie zakład produkcyjny wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wyposażony w maszyny niezbędne do uruchomienia produkcji łożysk oraz ich komponentów. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu wynoszą blisko 33,6 ml zł. Inwestycja przyczyni się do powstania co najmniej 60 nowych miejsc pracy. Jej zakończenie planowane jest do października 2016 r.

RBC jest producentem i dostawcą zaawansowanych technologicznie łożysk ślizgowych, wałowych i kulkowych na wyspecjalizowane rynki zbytu Ameryki Płn., Europy i Ameryki Łacińskiej. Produkty RBC są wykorzystywane m.in. w środkach transportu, turbinach wiatrowych i przemyśle lotniczym.

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu

Źródło: Internet
comments powered by Disqus