EPA wydała oświadczenie dotyczące terminu wycofania paliw ołowiowych

EPA

Agencja Ochrony Środowiska USA (EPA), poinformowała Koalicję General Aviation d/s Avgasu, że nie ustaliła, ani nie zaproponowała jeszcze terminu, do którego będzie musiała zostać zmniejszona ilość ołowiu emitowanego przez statki powietrzne wykorzystujące paliwo zawierające ten składnik.

W rzeczywistości, EPA nie ma uprawnień do kontroli paliwa lotniczego, a oświadczenie pojawiło się w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie stanowiska Agencji w sprawie przygotowywanych regulacji dotyczących emisji ołowiu i standardów czystego powietrza.

Margo Tsirigotis Oge z EPA powiedziała, iż zadaniem Agencji jest ustalenie, które chemiczne i fizyczne właściwości paliwa lub ich dodatków mogą zagrażać zdrowiu publicznemu, ale zaznaczyła także, że tylko Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA), ma prawo do ustanawiania rodzaju paliw, z których samoloty mogą korzystać.

Stowarzyszenie AOPA wyraziło zadowolenie, że EPA dostrzega wartość dla gospodarki i społeczeństwa jaką ma lotnictwo ogólne, a zwłaszcza ta część, która wykorzystuje napęd tłokowy.

Tłumaczenie z AvWeb

Źródło: Internet
comments powered by Disqus