XIV Krajowe Forum Wiropłatowe

XIV Krajowe Forum Wiropłatowe (fot. ilot.edu.pl)

Instytut Lotnictwa zaprasza na XIV Krajowe Forum Wiropłatowe – konferencję naukową i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów. Instytut podtrzymuje w ten sposób tradycję zapoczątkowaną w 1995 r.

Czternasta edycja Krajowego Forum Wiropłatowego odbędzie się 28.06.2019 r. w sali Ikar w budynku A (budynek wejściowy) w Instytucie Lotnictwa, al. Krakowska 110/114 w Warszawie.

Celem Forum jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań, wymiany informacji o działalności, osiągnięciach i problemach związanych z wiropłatami w Polsce oraz za granicą.

Zgodnie z praktyką sprawdzoną w ramach poprzednich konferencji Instytut Lotnictwa oczekuje referatów związanych z szeroko pojętą tematyką śmigłowcową; produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie mogą być tematem prezentacji na konferencji. Instytut przewiduje możliwość wygłoszenia referatów przeglądowych, oraz prezentacji wyrobów związanych z techniką śmigłowcową. Planowane jest uczestnictwo gości zagranicznych.

Instytut Lotnictwa przyjął rolę głównego organizatora Forum przy współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Politechniką Warszawską oraz Lotniczą Akademią Wojskową.

Instytut Lotnictwa zaprasza wszystkich do czynnego uczestnictwa w konferencji. Liczba miejsc na Forum ograniczona jest do 100 osób ze względu na wielkość sali głównej.

Uczestniczyć w Forum można na dwa sposoby:
– zgłoszenie referatu i po akceptacji Komitetu Naukowego prezentacja na Forum,
– udział w Forum (bez referatu).

Przewiduje się również zorganizowanie sesji plakatowej.

Istnieje możliwość opublikowania referatów  prezentowanych na Forum w Pracach Instytutu Lotnictwa.

Terminarz:
• 30.05.2019 – Zgłoszenie udziału na formularzu oraz przesłanie jednostronicowych (A4) streszczeń referatów
• 10.06.2019 – Informacja o akceptacji uczestnictwa i do wygłoszenia referatu
• 28.06.2019r. (piątek) – XIV Krajowe Forum Wiropłatowe

Formularz zgłoszeniowy na XIV Krajowe Forum Wiropłatowe

Więcej informacji na stronie www.ilot.edu.pl

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus