Warsztaty Air Cargo Workshop już wkrótce

Baltic.AirCargo.Net

23 kwietnia 2013 roku w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach odbędą się warsztaty AIR CARGO WORKSHOP organizowane przez konsorcja projektów Baltic.AirCargo.Net oraz CargoMap.

Celem warsztatów jest przedstawienie i przedyskutowanie wyników projektów Baltic.AirCargo.Net oraz CargoMap.

Projekt Baltic.AirCargo.Net

Celem projektu jest poprawa środowiska operacyjnego w sektorze lotnictwa towarowego poprzez:
 

  •     dostarczenie regionom lotnisk kompleksowych rozwiązań umożliwiających optymalne zaspakajanie potrzeb transportowych zapewniających bardziej ciągły rozwój transportu lotniczego, jednocześnie maksymalizujących korzyści ekonomiczne,
  •     zwiększenie możliwości regionalnych lotnisk poprzez poprawę użyteczności, funkcjonalności i dostępności sieci TIK w sektorze lotnictwa towarowego,
  •     zwiększenie interoperacyjności poprzez przegląd i zebranie zagadnień lotnictwa transportowego w programie wspólnej strategii Regionu Morza Bałtyckiego; poprawa współpracy regionalnych lotnisk i przewoźników.
  •  

Projekt CargoMap

Prace prowadzone w ramach projektu Air Cargo technology Roadmap skupiają się na przyszłej roli lotnictwa transportowego oraz określeniu mapy rozwoju technologii dla przyszłych samolotów transportowych. W celu poprawienia niezakłóconego przepływu towarów, komodalność oraz intermodalność będą rozważone w kontekście koncepcji operacji SESAR-a.

Główne zagadnienia poruszane w projekcie obejmują:

  •     analizę obecnej sytuacji w zestawieniu z potrzebami, z udziałem interesariuszy w Europie,

  •     spodziewane przyszłe wąskie gardła oraz wyzwania w lotnictwie transportowym oraz identyfikacja odpowiednich wymagań,

  •     uogólnienie i ocena możliwych ulepszeń w przyszłych modelach biznesowych,

  •     wytyczenie mapy rozwoju technologii w celu wypełnienia technologicznych, regulacyjnych i operacyjnych luk.


Dalsze informacje można znaleźć na stronach projektów:
www.balticaircargo.net
www.cargomap.eu

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus