Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa wybrany do Akademii Inżynierskiej w Polsce

Paweł Stężycki, Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki, został nowym członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce – organizacji, która ma na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego oraz rozwoju w dziedzinie inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska. Oficjalną uchwałę w tej sprawie podjęto podczas XXXVI Zgromadzenia Ogólnego członków AIP.

Akademia Inżynierska w Polsce to prestiżowe grono skupiające wybitnych inżynierów, naukowców oraz profesorów uczelni technicznych.

Do jej zadań należy inspirowanie badań stymulujących rozwój oraz wspieranie polskiej nauki i edukacji w obszarach nauk inżynieryjnych. Podejmuje ona także działania mające na celu uhonorowanie twórców za wybitne osiągnięcia dla rozwoju polskiej techniki oraz w kształceniu kadr technicznych i popularyzacji techniki.

Dr inż. Paweł Stężycki został zaproszony do członkostwa w AIP w uznaniu za działalność inżynierską, kierowniczą i organizacyjną, służącą rozwojowi inżynierii w Polsce i na świecie.

Od 2018 roku kieruje pracami jednego z największych instytutów Łukasiewicza, który wspiera pozycję całej sieci badawczej na krajowym i zagranicznym rynku usług dla podmiotów z sektora lotniczego i kosmicznego.

Dyrektor Paweł Stężycki będzie drugim przedstawicielem Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w gronie członków AIP. W pracach organizacji uczestniczy również profesor Piotr Wolański, reprezentujący ten sam instytut.

Wspólnie z dr. inż. Pawłem Stężyckim, do grona nowych członków AIP dołączyli także: prof. Arkadiusz Mężyk z Politechniki Śląskiej, prof. Jan Szmidt z Politechniki Warszawskiej, prof. Tomasz Łodygowski z Politechniki Poznańskiej, dr Szymon Ptak ze Szkoły Głównej Pożarnictwa, prof. Florian Adamczyk z Akademii Rolniczej w Krakowie, prof. Stanisław Młynarski z Politechniki Krakowskiej i prof. Wojciech Żurowski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus