Dr inż. Rafał Kajka zastępcą dyrektora EDC

dr inż. Rafał Kajka

Dnia 10 października 2012 roku Dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie dr inż. Witold Wiśniowski pismem okólnym nr 16 podał do wiadomości pracowników Instytutu Lotnictwa, że od dnia 1 listopada 2012 roku na stanowisko zastępcy dyrektora Engineering Design Center zostanie powołany dr inż. Rafał Kajka, kierujący dotychczas pracownią podwozi Instytutu Lotnictwa.
 

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus