Aerodays 2020

AeroDays (fot. sesarju.eu)

Od prawie trzech dekad Europejskie Dni Aeronautyki (Aerodays) są wiodącym wydarzeniem w dziedzinie badań i innowacji w lotnictwie, odzwierciedlając priorytety i strategie określone w ramowych programach badań Unii Europejskiej. Ósme Aerodays zorganizowane w tym roku w dniach 24-26 listopada 2020, opierały się na osiągnięciach Horyzontu 2020, największego do tej pory unijnego programu badań i innowacji, oraz na nowym podejściu polegającym na integracji dwóch wydarzeń zorganizowanych jako TandemAEROdays19.20 w Rumunii w 2019 r. i Niemczech w 2020 r.

Tegoroczną edycję AeroDays2020 w Niemczech tworzyły dwa wydarzenia: Berlin Aviation Summit i FORUM. Podczas spotkania otwierającego na wysokim szczeblu, Berlin Aviation Summit, w dniu 24 listopada, kluczowi gracze ze wszystkich zainteresowanych stron omawiali strategie rewitalizacji międzynarodowego lotnictwa i globalnych łańcuchów wartości. Prowadzone rozmowy i panele dyskusyjne na otwartej platformie innowacji AeroDays2020 FORUM, w dniach 25-26 listopada, skoncentrowały się natomiast się na badaniach, technologii i innowacjach jako czynnikach umożliwiających neutralność klimatyczną, ochronę środowiska i wiodącą pozycję w przemyśle.

Uczestniczące w wydarzeniu, poprzez swoich członków, stowarzyszenie EREA prezentowało swoją wizję dotyczącą przyszłości w przemyśle lotniczym.

Jednym z panelistów podczas sesji dedykowanej pt. „Paving the way towards climate-neutrality by 2050” („Torując drogę do neutralności klimatycznej do 2050 roku”) był dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki, który prezentował podejście i sposób działania instytutów badawczych EREA wpływający na osiągnięcie neutralności klimatycznej w sektorze lotniczym.

Paneliści tej sesji przedstawili wyniki programu Clean Sky 2, które pomogą utorować drogę do neutralności klimatycznej do 2050 r.

Przedstawione zostały przykłady:
•  ultra zaawansowanych konfiguracji samolotów,
•  wielofunkcyjnych technologii projektowania i produkcji kadłubów nowej generacji,
•  przyjaznych dla środowiska technologii silników,
•  nowych koncepcji systemów
•  oraz konkurencyjnych, wydajnych, niskoemisyjnych małych samolotów następnej generacji.

Wydarzeniem towarzyszącym Aerodays 2020 było także zaprezentowanie postanowień porozumienia ZEMA (“Zero Emission Aviation”) podpisanego podczas IFAR Summit 2020 przez 13 instytutów badawczych. Wśród sygnatariuszy ZEMA znalazł się Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa reprezentowany przez jego dyrektora, dr. inż. Pawła Stężyckiego. Więcej o porozumieniu ZEMA tutaj.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus