Konsultacje EASA w sprawie wymagań SWAL (Software Assurance Level)

EASA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) rozpoczęła proces konsultacji projektu regulacji w sprawie wymagań SWAL dotyczących oceny bezpieczeństwa zmian w systemach funkcjonalnych.

Dokument zawiera zbiór akceptowalnych sposobów spełniania wymagań (AMC) oraz wytycznych (GM) do rozporządzenia (UE) nr 2017/373 ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008.

Komentarze do proponowanych regulacji można składać, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dokumencie, poprzez stronę internetową www.hub.easa.europa.eu w terminie do 30 listopada 2017 roku.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus