Dyrektywa zdatności dla śmigłowca PZL W-3

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Z dniem 10 grudnia 2018 r., Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał dyrektywę zdatności nr SP-0006-2018-A, której zapisy obejmują śmigłowce PZL W-3 objęte rejestrem cywilnych statków powietrznych przez Prezesa ULC-u lub rejestrem obcego państwa.

Opublikowanie dokumentu spowodowane było odkryciem w eksploatacji przypadku braku zabezpieczenia śrub mocujących pokrywę i uszczelnienie grafitowe napędu wejściowego przekładni głównej WR-3 śmogłowca PZL-W-3. Brak odpowiedniego zabezpieczenia śrub może doprowadzić do samoczynnego ich odkręcenia i uszkodzenia zespołu uszczelnienia grafitowego.

Zgodnie z zapisami zawartymi w dyrektywie, użytkownicy śmigłowców PZL W-3 muszą zastosować działania zapobiegawcze, mające na celu wykrycie nieprawidłowości.

Dyrektywa nakazuje wykonanie sprawdzenia prawidłowości zabezpieczenia śrub mocowania pokrywy i uszczelnienia grafitowego napędu wejściowego przekładni głównych WR-3 według biuletynu obowiązkowego Nr BO-30-18-133 i załączonej w nim metodyki:
1) Nie później niż do 25 godzin lotu po dacie wejścia w życie niniejszej Dyrektywy zdatności - wykonać na przekładniach WR-3 zabudowanych na śmigłowcach.
2) Na przekładniach WR-3 przechowywanych w magazynach sprawdzenie wykonać przed planowaną zabudową na śmigłowiec.

Przekładnię, na której stwierdzono niezgodności, nie dopuszcza się do dalszej eksploatacji.

Pełny tekst dokumentu znajduje się TUTAJ

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus