IATA opublikowała mapę drogową rozwoju lotnictwa

Mapa drogowa IATA rozwoju lotnictwa (fot. IATA)

Mapa drogowa IATA technology zawiera przegląd i ocenę możliwości technologicznych dla przyszłych samolotów, w tym poprawę wydajności silników, aerodynamiki, wykorzystywanych materiałów i struktur, a także wprowadzenie nowych konfiguracji i układów napędowych. Korzyści płynące z nowych technologii dla zredukowania emisji wytwarzanych przez lotnictwo są szacowane ogólnoświatowo, a także uwzględniane są skutki rozwoju nowych samolotów w zmieniających się warunkach rynkowych.

Mapa drogowa technologii IATA została stworzona przy wsparciu zewnętrznym Niemieckiego Centrum Lotniczego (DLR) oraz przy udziale innych partnerów z przemysłu i organizacji badawczych.

Spośród czterech filarów (technologia, operacje, infrastruktura, środki ekonomiczne) strategii lotnictwa mającej na celu zmniejszenie emisji CO2 o połowę do 2050 r. (w stosunku do poziomów z 2005 r.), technologia i zrównoważone paliwa lotnicze (SAF) łącznie zapewniają największe korzyści w zakresie tego zadania.

Dynamika nowych radykalnych technologii napędowych jest silniejsza niż kiedykolwiek

Raport z mapy drogowej technologii lotniczej

Ponieważ jeszcze w 2009 r. przemysł lotniczy zobowiązał się do ustalenia ambitnych celów działań w zakresie ochrony klimatu., zaproponowano dużą liczbę rozwiązań technologicznych mających przyczynić się do osiągnięcia tego celu w 2050 r. Zainicjowano też wiele powiązanych projektów. Obejmują one opracowanie licznych nowych technologii (płatowca i silnika), zrównoważonych paliw lotniczych, a także operacyjnych i infrastrukturalnych rozwiązań.

Przeczytaj pełny raport Mapa drogowa technologii lotniczej (LINK)

Ewolucyjne i rewolucyjne technologie lotnicze

SAF może zmniejszyć emisję CO2 w całym cyklu życia nawet o 80%

Więcej informacji:
•  Technology Roadmap Fact Sheet
•  IATA and the Environment

Źródło: IATA
comments powered by Disqus