Przejdź do treści
Ostatni taki transport (fot. kpt. Leszek Radzik/archiwum XV zmiany PKW Afganistan)

Ostatni taki transport

Pakownie i powrót sprzętu oraz mienia polskich żołnierzy z Afganistanu powoli dobiega końca. Żołnierze XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego obecnie realizują zadanie załadunku polskiego mienia i sprzętu na 28 samolotów C -17. Mienie i sprzęt wróci do kraju transportem multimodalnym.

Polscy żołnierze z Zespołu Zabezpieczenia i Przygotowania Transportu (ZZiPT) XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie obecnie ładują na pokłady amerykańskich samolotów Boeing C-17 Globemaster III mienie i sprzęt, które po zakończeniu misji ISAF wraca do kraju. Zespół ZZiPT to logistycy – specjaliści ds. transportu, którzy w kraju służą miedzy innymi w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej oraz centrum Kierowania Ruchem Wojsk na Teatrze w Oleśnicy. ZZiPT XV zmiany PKW Afganistan składa się z 4 grup: planowania, kontroli oraz 2 grup transportu i załadunku. Łącznie cały zespół liczy: 31 logistyków – transportowców. Całością zespołu dowodzi podpułkownik Wojciech Grzybowski.

Obecnie żołnierze ZZiPT ładują na pokłady samolotów Rosomaki, ciężki sprzęt przeładunkowy, samochody ciężarowe i inne samochody specjalistyczne, łącznie 87 pojazdów. Sprzęt ten nie wróci jednak bezpośrednio do kraju. W jednym z portów państw arabskich sprzęt i mienie zostaną załadowane na statek i już drogą morską wrócą do Polski. Taki typ transportu fachowo przez transportowców nazywany jest multimodalnym.

Transport multimodalny to jeden z elementów złożonego procesu transportowego, w którym to ładunki przemieszcza się za pomocą środków przewozowych różnych gałęzi transportu. Istota przewozów multimodalnych została zawarta w Konwencji o międzynarodowym transporcie multimodalnym.

Sprzęt powracający do kraju został wcześniej zakwalifikowane do powrotu do kraju. Transportowcy przygotowali też niezbędna, wymaganą dokumentację transportowa pozwalająca na przewóz całości wojskowego ładunku transportem lotniczym oraz morskim. Całość prac związanych z przygotowaniem transportu multimodalnego trwała ponad dwa miesiące.

W załadunku polskiego sprzętu i mienia zawsze biorą mienia udział żołnierze amerykańscy, którzy stanowią obsługę lotniska oraz załoga samolotu C- 17. Za odpowiednie rozmieszczenie oraz umocowanie ładunku na pokładzie samolotu odpowiada zawsze członek załogi samolotu zwany loadmasterem. To on na pokładzie samolotu decyduje i kieruje wszelkimi pracami, sprawdza niezbędne certyfikaty pojazdów i sprzętu oraz stan ich przygotowania do transportu. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, gdyż od jego wykonania zależy bezpieczeństwo samolotu, załogi i ładunku.

Ze strony polskiej za całość operacji lotniskowej załadunku transportu multimodalnego na pokład samolotów C-17, odpowiada kapitan Bartosz Jasiulewicz, który na co dzień w kraju pełni obowiązki oficera grupy kontroli w Sekcji Mobilnego Lotniskowego Modułu Przeładunkowego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

Cała operacji załadunku każdego samolotu C-17 przebiega zawsze bardzo szybko i sprawnie. Jest to zasługą doskonałej współpracy wszystkich żołnierzy polskich i amerykańskich biorących udział w załadunku.

Załadunek 28 samolotów C – 17 Globemaster, jest już finałem całej operacji przygotowań transportu multimodalnego. Okres przygotowań do tego transportu trwał ponad dwa miesiące. „Musieliśmy wszystko dokładnie zaplanować, skoordynować z naszymi sojusznikami, fizycznie przygotować sprzęt oraz niezbędną dokumentację wymaganą odpowiednimi przepisami na transport powietrzny i morski. Dzięki zaangażowaniu całego naszego zespołu przebiega obecnie wszystko sprawnie a w razie potrzeby dostosowujemy nasze plany do zmieniającej się sytuacji…” - tak całą trwającą obecnie operację lotniskową załadunku sprzętu na 28 amerykańskich samolotów C-17 w ramach transportu multimodalnego podsumował ppłk Wojciech Grzybowski odpowiedzialny za jej przygotowanie i przebieg.

Boeing C-17 Globemaster III jest ciężkim, odrzutowym samolotem o właściwościach skróconego startu i lądowania, przeznaczonym do transportu strategicznego i taktycznego. Załoga samolotu składa się z dwóch pilotów, dwóch techników ładunku (loadmaster) i nawigatora. Samolot może przewozić maksymalnie 134 żołnierzy lub 48 rannych na noszach lub maksymalnie 77 519 kg ładunku. Samolot jest wyposażony w instalację do pobierania paliwa w locie a podwozie samolotu umożliwia lądowanie na lotniskach o słabo utwardzonych pasach z dość dużą prędkością opadania. Samolot posiada system ostrzegania o pociskach rakietowych ziemia - powietrze oraz wyrzutnię pułapek termicznych. Samolot ma opancerzoną kabinę załogi kevlarowymi i ceramicznymi płytami zapewniającymi ochronę przed bronią małokalibrową.

Tekst: kpt. Leszek Radzik
Zdjęcia: archiwum XV zmiany PKW Afganistan

FacebookTwitterWykop

Nasze strony