Testy urządzeń do wykrywania i przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (bsp)

Virtus (fot. WB Electronics)

Gwałtowny rozwój i coraz bardziej powszechna dostępność BSP, powoduje konieczność rozwijania technologii do przeciwdziałania BSP.

Dotychczas deklarowane zdolności producentów systemów/urządzeń do wykrywania i przeciwdziałania BSP nie zawsze znajdowały potwierdzenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

W dniach 26-30.04.2021 r. odbędzie się trzecia edycja testów urządzeń do wykrywania i przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (bsp). Miejsce testów to Centralny Poligon Sił Powietrznych (CPSP) Ustka.

Organizatorami testów są: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Policja, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa.

Celem testów jest sprawdzenie realnych możliwości systemów/urządzeń do wykrywania i przeciwdziałania (kinetycznego lub niekinetycznego) BSP.

Podczas testów zasymulowane zostaną warunki wymagające osłony obiektu punktowego przez urządzenie umożliwiające wykrywanie i przeciwdziałanie BSP. Organizatorzy zapewnią BSP klasy mini i mikro wraz z operatorami, umożliwiające wykonywanie operacji powietrznych z wykorzystaniem różnych metod sterowania, przy pomocy których wykonany zostanie z dowolnego azymutu lot w kierunku obiektu. Zadaniem systemu/urządzenia będzie, w zależności od deklarowanych zdolności, wykrycie i/lub przeciwdziałanie (kinetyczne i/lub niekinetyczne).

Testy mają oszacować potencjał poszczególnych rozwiązań technicznych w przeciwdziałaniu BSP i poszerzyć bazę wiedzy organizatorów na potrzeby przyszłych zamówień publicznych. Oceny efektywności dokona zespół złożony z przedstawicieli organizatorów.

Więcej informacji na stronie www.wojsko-polskie.pl/dorsz/

Źródło: Dowództwo Operacyjne RSZ
comments powered by Disqus