Konkurs na logo służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR)

Śmigłowiec W-3 Sokół z 2 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (fot. Michał Garbiec/2GPR - FB)

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wraz z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej ogłasiło w listopadzie ub.r. konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego – ASAR. Pozostało już tylko kilka dni na zgłoszenie pracy konkursowej.

Konkurs na charakter otwarty, jednoetapowy oraz ogólnopolski. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Opracowane logo powinno wskazywać jednoznacznie profil służby ASAR i nawiązywać do jej głównych atrybutów tj. charakteru lotniczego oraz ratownictwa medycznego.

Logo powinno być zaprojektowane w dwóch odmianach:
1) jako oznaka rozpoznawcza (sama grafika,symbol, bez napisów);
2) zawierająca dodatkowo elementy napisów (POLAND, identyfikującą kraj, w którym służba jest zapewniana oraz akrótem jej nazwy ASAR lub innymi skrótami stanowiącymi nazwy elementów służby ASAR: ARCC, RCC, ARSC, LZPR lub osobami zarządzającymi służbą: Head, Deputy Head).

Każdy z uczestników konkursu może zgłosić jeden projekt. Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: identyfikacyjnych, promocyjnych oraz reprezentacyjnych.

Laureat Konkursu otrzyma nagrodę finansową 2000 zł oraz możliwość spędzenia jednego dnia w obiektach PAŻP i jednego dnia w miejscu dyżuru Lotniczego Zespołu Poszukiwawczo – Ratowniczego, a także upominki ufundowane przez PAŻP i DO RSZ.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest m.in. akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w regulaminie konkursu.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia konkursowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. na adres: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefostwo Obrony Powietrznej, ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na projekt logo służby ASAR”.

Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych projektów nadesłanych na konkurs do dnia 12 lutego 2021 roku, kiedy to wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów, a laureat konkursu zostanie powiadomiony e-mailem.

Pozostałe kwestie określa Regulamin konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego – ASAR.

Do pobrania:
•  Regulamin konkursu

Źródło: Dowództwo Operacyjne RSZ
comments powered by Disqus