Rejon ograniczeń lotów ze względu na sesję Unesco w Krakowie

Rejon ograniczeń lotów ze względu na sesję Unesco w Krakowie

W dniach od 1 do 12 lipca 2017 r. w Krakowie odbędzie się 41 Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W związku z powyższym oraz w celu stworzenia warunków do zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zwróciło się z wnioskiem do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wyznaczenie rejonów ograniczeń dla ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

PAŻP wydzielił dwa rejony ograniczeń lotów w postaci stref EA:

 • Strefa EA 155 Okrąg o promieniu 50 km i środku w punkcie o współrzędnych: 50°02′52,72″N 019°55′52,30″E (Kraków – Centrum kongresowe ICE) w przedziale wysokości GND – FL 195.
 • Strefa EA 156 Okrąg o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 50°02′52,72″N 019°55′52,30″E (Kraków – Centrum kongresowe ICE) w przedziale wysokości GND – :2300ft AMSL

W wydzielonych rejonach ograniczeń lotów obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów dla lotnictwa ogólnego (General Aviation). Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotowych ograniczeń w żegludze powietrznej zawarte są w Suplemencie do AIP Polska Nr SUP 79/17 (ENR 5).


Rejon ograniczeń lotów – Kraków (EA 155)

Granice poziome: Koło o promieniu 50 km i środku w punkcie o współrzędnych: 50°02′52,72′′N 019°55′52,30′′E.

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 195


Loty zwolnione z ograniczeń:

a)    loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotnisk wymienionych poniżej – tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego, loty CARGO):
Kraków - Balice (EPKK),
Katowice - Pyrzowice (EPKT),
Rzeszów - Jasionka (EPRZ),
Wrocław - Strachowice (EPWR),
Łódź- Lublinek (EPLL),
Lublin (EPLB),
Chopina w Warszawie (EPWA),
Radom - Sadków (EPRA),
Ostrava/Mošnov (LKMT),
Poprad-Tatry (LZTT),
Bratislava/M. R. Štefánik (LZIB),
Wien-Schwechat (LOWW);
b)    loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP;
c)    loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);
d)    loty na hasło GARDA;
e)    loty przeciwpożarowe (FFR) loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych
bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i lotów na zrzut skoczków spadochronowych;
f)    loty TOPR.

Inne loty w rejonie EA 155 możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godziny przed planowanym lotem: Tel.: +48-261-828-144/727 Faks: +48-261-828-467, Email: cop.dkp@ron.mil.pl


Wniosek powinien zawierać:

 • typ statku powietrznego, znak wywoławczy, numer rejestracyjny:
 • cel przelotu;
 • lotnisko startu i lotnisko lądowania;
 • data, czas startu i lądowania (UTC);
 • skład załogi oraz lista pasażerów;
 • telefon kontaktowy do dowódcy załogi

Dowódca załogi statku powietrznego po uzyskaniu zgody na wlot w rejon EA 155, bez względu na klasę przestrzeni, w której lot będzie wykonany, zobowiązany jest do złożenia planu lotu (FPL) oraz wpisania w polu nr 18 numeru zgody na wlot do EA 155 otrzymanej z Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego.

Dowódca załogi statku powietrznego ma obowiązek nie później niż 3 godziny przed planowanym lotem powiadomić telefonicznie Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48-261-828-202/220.

Załogi statków powietrznych mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z odpowiednią służbą ATS.

Zabrania się składania planu lotu z powietrza na wlot do EA 155.

Zabrania się umieszczania w planie lotu lotniska EPKK jako lotniska zapasowego.

Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP, lot LPR, lot na GARDA, lot państwowym statkiem powietrznym przez aktywny rejon EA 155 ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48-261-828-202/220.

Loty państwowych bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w rejonie EA 155 możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku z 72-godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym lotem.
Tel.: +48-261-828-144/727 Faks:+48-261-828-467 Email: cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

 • typ BSP, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;
 • cel przelotu;
 • miejsce startu i miejsce lądowania;
 • data, czas startu i lądowania (UTC);
 • imię i nazwisko operatora BSP oraz przydział służbowy;
 • telefon kontaktowy do operatora BSP.

Loty państwowych bezzałogowych statków powietrznych w rejonie EA 155 mogą odbywać się tylko w warunkach VLOS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo loty w przestrzeni kontrolowanej (CTR) na warunkach określonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) po przesłaniu wniosku z 72-godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym lotem. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.pansa.pl – zakładka OPS – formularze zgłoszeniowe.


Rejon ograniczeń lotów – Kraków (EA 156)

Granice poziome: Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 50°02′52,72′′N 019°55′52,30′′E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 2300 ft AMSL.


Loty zwolnione z ograniczeń:

a) loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska Kraków - Balice (EPKK) – tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego, loty CARGO);
b) loty o statusie: HEAD, SAR, HOSP;
c) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);
d) loty na hasło GARDA;
e) loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot ostatusie: HEAD, SAR, HOSP, lot LPR, lot na hasło GARDA, lot państwowym statkiem powietrznym przez aktywny rejon EA 156 ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48-261-828-202/220.


Utrzymywanie łączności radiowej:

Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz rejonów ograniczeń lotów mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej.


Organizacja ruch lotniczego:

Rejony ograniczeń lotów wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb APP KRAKÓW, TWR EPKK oraz FIS KRAKÓW.


Władze odpowiedzialne za wprowadzenie ograniczeń w przestrzeni powietrznej:

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, ul. Radiowa 2 00-908 Warszawa Tel.:+48-261-855-892/893/895 Faks: +48-261-855-896/897, E-mail: okwpp@wp.mil.pl


Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotowych ograniczeń w żegludze powietrznej zawarte są w Suplemencie do AIP Polska Nr SUP 79/17 (ENR 5).

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus