Komentarz redakcji do ankiety: Ile razy musiałeś podejmować takie decyzje?

Chmury - anikieta Babięta

Dolatując w locie VFR na wysokości 1500ft z zamiarem lądowania do lądowiska Babięta (Mazury) obserwujesz pogorszenie pogody. Według Twojej oceny widzialność wynosi 1600 - 1800 m, chmury FEW 200 - 300 ft, druga warstwa BKN 3000 - 3500 ft. Co robisz?

a) Nie mogę lądować z uwagi na minima lądowiska;
b) Nie mogę kontynuować lotu i lądować z uwagi na minima klasy G;
c) Nie mogę wlecieć w TSA02A z uwagi na minima obowiązujące w TSA;
d) Nie mogę wlecieć w rejon lądowiska bez łączności z FIS lub AFIS;
e) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa;
f) Temat mnie nie dotyczy.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z komentarzami internautów.


Komentarz redakcji:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo Lotnicze, do lądowisk stosuje się przepisy dotyczące lotnisk. Tak więc zgodnie z art. 69 ust.1 Ustawy „Starty i lądowania mogą odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z przepisami instrukcji operacyjnej danego lotniska”. W tym przypadku zarządzający ustalił, że minimalne warunki atmosferyczne lądowiska wynoszą widzialność 2000 m a pułap chmur 200 m. Należy zauważyć, że obowiązują pilotów minima użytkownika, które mogą dodatkowo nakładać się na wartości publikowane przez zarządzającego lądowiskiem (pkt 4.1.8 Załącznika 2 do Dz.U. Nr. 262).

Oczywiście, jest zadaniem niezwykle trudnym precyzyjnie określić w locie widzialność, szczególnie nad obszarami leśnymi w rejonie zbiorników wodnych. Może ona być różna w różnych kierunkach i podlegać częstym zmianom. Minima zarządzającego, winny dać gwarancje bezpiecznego wykonania „normalnego” lądowania przy typowej budowie kręgu lub adekwatnej procedury nadlotniskowej.

W sytuacjach szczególnych powinniśmy postępować zgodnie z z pkt 3.2.7. załącznika 2 do Dziennika Ustaw Nr 262 „Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników” dowódca statku powietrznego może naruszyć przepisy lotnicze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lotniczego o czym powinien poinformować Prezesa ULC (pkt 3.2.7.1 Załącznika 2 do Dz.U. Nr.262).

Zachowanie konserwatywnych minimów, realna ocena umiejętności i zachowanie świadomości sytuacyjnej pozwoli na długie i bezpieczne latanie. A jest gdzie polecieć i lądować! Zapraszamy na lotniska.dlapilota.pl i bezpieczenstwo.dlapilota.pl. Warto wiedzieć więcej by latać bezpiecznie!

PS. A Babięta są fajnie położone i stanowią też pewne wyzwanie. ;-)

 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus

Komentarze

Szkoda ze te spotkania zawsze organizowane są w tygodniu. "Normalni" ludzie w tym czasie w pracy siedzą lub w korkach do domu :( A poszłoby się oj posżło.....

A może redakcja dlapilota.pl pokusiłaby się o transmisję video online z takich imprez? Można by zarobić przy okazji na reklamie...

Bardzo dobre!

A :) 200m na 2km

Instrukcja Babięt jest dostepna pod adresem

http://www.mazuryairfields.pl/airfield/babieta