Aktualizacje: Kwietniowe posiedzenie Komisji PKBWL

SZD-48-3 Jantar SP-3329/ fot. album zdjęć z raportu PKBWL

Odbyło się pierwsze w kwietniu 2011 posiedzenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, na którym zajmowano się badaniem poniższych zdarzeń. Pogrubioną czcionką oznaczono uchwały i raporty końcowe komisji dotyczące zdarzeń lotnictwa ogólnego.

Raport końcowy 623/09 Utrata łączności z uczniem-pilotem szybowca SZD-9 Bocian SP-2802 od momentu zaplanowanej zmiany częstotliwości radiowej 

Uchwała 623/09 Uchwała. dot incydentu utraty łączności z pilotem szybowca SZD-9 Bocian SP-2802 od momentu zmiany częstotliwości radiowej 

Raport końcowy 471/10 Chwilowa utrata łączności kontrolera lotniska Warszawa-Okecie z pojazdem służby utrzymania lotniska będącym w pobliżu drogi startowej 33 

Uchwała 471/10 Uchwała dot. utraty łączności kontrolera lotów z pojazdem utrzymania lotniska przebywającym w pobliżu pasa startowego  

Raport końcowy 518/10 Lądowanie w terenie przygodnym szybowca SZD-48-3 Jantar SP-3329 po zaniku noszeń i poważne uszkodzenia płatowca

Uchwała 518/10 Uchwała dot. wypadku szybowca SZD-48-3 Jantar SP-3329 w wyniku lądowania w terenie przygodnym po zaniku noszeń

Raport końcowy 615/10 Wjazd na drogę kołowania bez zezwolenia przez samochód 'Dyżurny elektryk' i zatrzymanie kołowania samolotu Piper PA-34 SP-KSZ

Uchwała 615/10 Uchwała dot. incydentu nieuprawnionego wjazdu na drogę kołowania przez samochód 'Dyżurny elektryk' i przerwania kołowania samolotu Piper PA-34 SP-KSZ 

Raport końcowy 875/10 Naruszenie drogi startowej przez załogę samolotu Airbus A310 wskutek niezastosowania nakazu zatrzymania wydanego przez kontrolera

Uchwała 875/10 Uchwała dot. incydentu naruszenia drogi startowej przez załogę samolotu Airbus A310 podczas kołowania 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus