Coraz więcej użytkowników dronów w Polsce. Wkrótce wejdą w życie nowe przepisy

Dron (fot. Paweł Korzec)

Od 25 sierpnia trwa konferencja on-line pt. "Polskie drony – nowe wyzwania".

Trzeci dzień konferencji online (27 sierpnia) był skoncentrowany wokół prawnych aspektów wykonywania misji BSP. Przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przybliżyli główne założenia nowych przepisów unijnych i systemu operacyjnego PansaUTM.

W momencie szczytowym transmisja z trzeciego dnia konferencji CEDD przyciągnęła przed ekrany 105 widzów. Łącznie do dwójki prelegentów skierowano aż 51 pytań. To wyraźnie pokazuje, jak duże jest zainteresowanie rozwijającym się rynkiem BSP.

(Pełny zapis wideo wkrótce będzie dostępny na stronie cedd.pl).

Paweł Szymański – dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych w ULC – przypomniał, że nowe przepisy unijne dotyczące lotów BSP zaczną obowiązywać od 31 grudnia 2020 r. (pierwotnie termin ustalono na 1 lipca br., ale wejście przepisów zostało odroczone w czasie). Nowe rozporządzenia unijne spowodują zmiany w Prawie lotniczym.

W myśl nowych przepisów nie będzie podziału na loty rekreacyjne i loty inne niż rekreacyjne. W kwestii rejestracji: nie będziemy rejestrować drona, lecz operatora, czyli użytkownika bezzałogowych statków powietrznych (np. instytucję).

Każdy, kto posiada drona powyżej 250 g, będzie zobowiązany do przejścia szkolenia w celu uzyskiwania kompetencji pilota BSP. Osoby latające w kategorii „Open” będą przechodzić szkolenie online, dostępne na stronie ULC.

Nachodzące przepisy wprowadzą także wymogi potwierdzania zgodności z odpowiednimi normami. Drony dystrybuowane w UE będą musiały spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, maksymalnej prędkości czy nomy hałasu.

Paweł Szymański przypomniał, że na stronie ULC znajduje się dokument z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi dronów. Z materiałem można się zapoznać TUTAJ.

Drugim prelegentem był Maciej Włodarczyk, p.o. kierownika Działu ds. Zarządzania Operacjami BSP w PAŻP.  Wystąpienie dotyczyło operacyjnego wdrożenia systemu PansaUTM. Agencja od marca br. sukcesywne wdraża na kolejnych lotniskach moduły obsługujące funkcje wydawania przez PAŻP cyfrowych warunków i zgód na loty BSP, a także taktyczną koordynację lotów pomiędzy operatorami BSP i kontrolerami.

W swojej prezentacji kierownik w PAŻP przytoczył także szereg statystyk. Podkreślił m.in., że liczba lotów BSP wykonywanych w Polsce dogania liczbę lotów załogowych. Dodał, że widać duży przyrost nowych użytkowników dronów, a efektem tego jest również coraz więcej pytań o misje BSP kierowanych do PAŻP.

Maciej Włodarczyk przytoczył także fakty i mity dotyczące PansaUTM, a także wskazał najczęściej popełniane błędy przez użytkowników BSP.

Więcej przydatnych informacji można znaleźć na stronie PAŻP w specjalnie utworzonej zakładce „Drony” – TUTAJ.

Dziś ostatni dzień konferencja online „Polskie drony – nowe wyzwania”, która jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Wydarzenie organizuje Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów.

Źródło: cedd.pl
comments powered by Disqus