Grzegorz "Bartek" Bartoszewicz – odszedł na wieczną służbę

Grzegorz Bartoszewicz (fot. Biuro Lotnictwa KGSG)

Z ogromnym żalem, smutkiem,… niedowierzaniem informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. na wieczną służbę odszedł mjr rez. SG Grzegorz Bartoszewicz. Nie dane mu było cieszyć się zasłużoną emeryturą, którą w pełni poświęcić chciał najbliższej rodzinie. Zawsze pogodny, uśmiechnięty, z wielkim sercem do lotnictwa – nigdy nie odmawiał pomocy, wparcia, poświęcenia.

Z lotnictwem związany od roku 1976, poprzez szkołę w Karolewie, następnie jako pilot śmigłowcowy  w Zakładzie Eksploatacyjnych Usług Śmigłowcowych, firmie Heliseco. W 2001 roku rozpoczął służbę w szeregach Lotnictwa Straży Granicznej. Na śmigłowcach Mi-2, PZL-W3 Sokół, PZL-Kania wylatał ponad 7000h, bezpiecznie, profesjonalnie, z pasją.

Jako pilot-instruktor dzielił się z kolegami swoim ogromnym doświadczeniem, zdobytym wieloletnią pracą w agrolotnictwie, akcjach p.poż. w kraju i za granicą. Ostatnie dwadzieścia lat to pełna oddania służba w Staży Granicznej, wiele trudnych, wymagających zadań… i ten spokój, opanowanie, dobry humor – koledzy zawsze mogli liczyć na "Bartka".

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie.

Źródło: Biuro Lotnictwa KGSG
comments powered by Disqus