Rekomendacje SAFE dotyczące szkoleń lotniczych

SAFE Organization

W ostatnim czasie, na stronie internetowej Stowarzyszenia Nauczycieli Lotniczych (SAFE), został opublikowany raport zawierający najważniejsze wnioski i ustalenia z sympozjum tej organizacji, które w dniach 4-5 maja, odbyło się w Atlancie. Jeden z postulatów zakładał wprowadzenie przepisów zobowiązujących pilotów do podwyższania własnych umiejętności pilotażowych, co powinno się przełożyć na zmniejszenie liczby wypadków i poprawę jakości latania.

W spotkaniu wzięło udział 148 przedstawicieli branży i instytucji rządowych. Organizacja w toku dyskusji nad reformą programu szkolenia lotniczego zaproponowała sześć projektów, które mają pomóc osiągnąć założone cele. Mówcy podkreślali, iż prywatne ośrodki szkoleniowe stosują przestarzałe metody szkolenia, skupiając się one głównie na nauce manewrów i zapamiętywaniu pojęć, a nie np. glass kokpitach. Linie lotnicze, wojsko i niektóre z niezależnych szkół już zapowiedziały, że planują przyjąć nowy system szkoleniowy, który podkreśla zarządzanie ryzykiem, w oparciu o konkretne scenariusze sytuacyjne.

Uczestnicy sympozjum zgodzili się, żeby większość szkół powoli adoptowała nowe strategie szkoleniowe. SAFE zapowiedziało, że sześć z zaproponowanych projektów, może być wdrożonych bez uciążliwego nadzór regulacyjnego i administracyjnego. Dodatkowo organizacja twierdzi, iż należy dogłębnie zbadać przyczyny śmiertelnych wypadków i położyć większy nacisk na edukację w tych elementach, które na nie bezpośrednio wpłynęły. Działania te mogą w przyszłości ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń.

Źródło: AVweb
comments powered by Disqus