Nowe konstrukcje firmy Epic Aircraft

Epic LT 400

W przyszłym roku firma Epic Aircraft planuje znacząco rozszerzyć swoją działalność, co w dużej części jest zasługą Rady Miasta w Bend w stanie Oregon, która przegłosowała uchwałę o wydzierżawieniu spółce powierzchni na miejscowym lotnisku. Dzięki temu w 2013 r. producent może stworzyć aż 150 nowych miejsc pracy

W marcu br. Epic zakupiona została przez firmę Engineering LLC, dostawcę MRO (Maitenance Repair and Overhaul) z siedzibą w Rosji, która pracuje nad przetworzeniem zestawu do samodzielnego złożenia na fabrycznie montowany samolot certyfikowany przez Federalną Administracja Lotnictwa USA (FAA). Stacja telewizyjna KTVZ informowała, iż przestrzeń wynajęta przez Epic obejmuje 614 tys. stóp kwadratowych i kilka budynków należących niegdyś do Cessny, która wycofała się z lotniska w 2009 r.

Na swojej stronie internetowej, Epic informuje, iż obecnie prowadzi działania mające doprowadzić do uzyskania certyfikatu typu zestawu do samodzielnego złożenia o napędzie turbinowym EPIC LT. Maszyna, która zbudowana jest z kompozytów węglowych i posiada ciśnieniową kabinę z sześcioma miejscami, ma zostać certyfikowana jako model E1000. "Firma Epic Aircraft będzie nadal produkowała i sprzedawała istniejącą linię swoich samolotów oraz będzie oferowała obecnym użytkownikom możliwość ich zamiany na nowy model Epic, w momencie gdy tylko uzyska on zatwierdzenie", oświadczył przedstawiciel spółki.

Źródło: AVweb
comments powered by Disqus