NASA zmodernizowała internetowy serwis Virtual Skies

NASA
Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), ogłosiła, iż wprowadziła aktualizacje do portalu Virtual Skies, na którym znajdują się moduły dotyczące m.in. nawigacji, pogody, zarządzania ruchem lotniczym, komunikacji, lotnisk i innych.

Każdy moduł zawiera podstawowe informacje i omówienie danego tematu. Użytkownicy mogą sprawdzić swoją wiedzę w sekcji "Take Control" i zastosować to, czego się nauczyli w sekcji "You Decide", która zawiera rzeczywiste scenariusze do rozwiązania. Przykładowo można rozwiązywać problem planowania lotu lub próbować stosować zasady aerodynamiki przy budowie latawca. Elastyczność modułów czyni je idealnymi zarówno dla pilotów, jak i studentów, którzy chcą zdobyć wiedzę na dany temat oraz nauczycieli, którzy dzięki serwisowi mogą uatrakcyjnić sposób przekazywania wiedzy.

Oprócz sześciu modułów kształcenia, strona zawiera materiały dla wykładowców, informacje o karierze zawodowej w lotnictwie wraz z informacjami biograficznymi o ludziach, którzy pracują w tej branży, a także zbiór zasobów internetowych dotyczących pokrewnych dziedzin. Strona dostępna jest tutaj.

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus