FAA wydała biuletyn informacyjny dotyczący samolotów Cessna 336 i 337

FAA

Federalna Administracja Lotnicza USA (FAA) wydała specjalny biuletyn informacyjny zdatności do lotu (SAIB), z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa dla samolotów Cessna 336 i 337. Ma to związek z katastrofą Cessny Skymaster, która w wyniku oderwania się w trakcie lotu płata zewnętrznej części prawego skrzydła, rozbiła się w New Jersey.

Maszyna, która uległa wypadkowi posiadała uzupełniający certyfikat typu (STC) na wydłużone końcówki skrzydeł, jak również na winglety.

FAA zaleca pilotom przestrzeganie opublikowanych prędkości i limitów manewrowych w samolotach, które są modyfikowane. Dodatkowo zachęca się użytkowników, by przeprowadzili jednorazową kontrolę skrzydeł pod kątem wewnętrznych i zewnętrznych usterek w określonych ich częściach. SAIB wymienia siedem miejsc, na które należy zwrócić uwagę podczas przeglądu.

Osoby, które dokonały więcej niż jedną instalację z STC, FAA poinformowała, że “Pozwolenie nie powinno być rozszerzane na samoloty, na których zostały przeprowadzone wcześniej inne dozwolone modyfikacje i jeśli jest określone, że powiązania pomiędzy ostatnią zmianą, a wcześniejszymi przeróbkami mogą spowodować odwrotny efekt zdatności do lotu tego statku powietrznego.”

Choć SAIB nie są obowiązkowe, piloci i właściciele statków powietrznych są zachęcani do stosowania się do zawartych tam zaleceń.
 

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus