AOPA France wywalczyła uprawnienia IR do licencji PPL

AOPA

Droga do uzyskania uprawnień do lotów według przyrządów, może być długa, a na pewno jest kosztowna. Statystyki wskazują jednak na niezwykłą potrzebę tych umiejętności. Warto zatem odnotować sukces, jaki w tym zakresie odniosła AOPA France wspólnie z francuską FFA (Francuską Federacją Aeroklubów). Są nim narodziny uprawnień IR do samolotowej licencji turystycznej – PPL(A).

Fakty: Według statystyk, mniej niż 3% francuskich pilotów turystycznych posiada uprawnienia na przyrządy. Badania przeprowadzone przez AOPA i FFA wykazały, iż w przeciągu najbliższych 18 miesięcy ponad 3000 pilotów przeszkoliłoby się do uprawnień IR(A), gdyby tylko mogło to zrobić zgodnie z zasadami stosowanymi przez Federalną Administrację Lotnictwa USA (FAA). Jeśli takie uprawnienia zostałyby wprowadzone, to w najbliższej przyszłości spowodowałoby to wzrost liczby wyszkolonych w tym kierunku pilotów.

Istnieją trzy główne przyczyny takiej sytuacji:
1) Zasady JAR-FCL (ogólno-europejskie regulacje lotnicze) uwzględniały jedynie pilotów zawodowych, jako tych, którzy mogą uzyskać uprawnienia na przyrządy. Stąd też niniejsze uprawnienia zostały włączone do szkolenia na pilota zawodowego. Egzaminy pisemne odpowiadają poziomowi pisemnych egzaminów ATP. Szkolenie trwa średnio około roku i dopiero po tym czasie pilot może podejść do egzaminu pisemnego. Większość uczniów-pilotów przystępuje do egzaminu pisemnego ATP zamiast pisemnego IR, gdyż tak jest prościej. Pisemny egzamin ATP obejmuje IR;
2) Celem właściwego przygotowania się do egzaminu pisemnego i szkolenia teoretycznego, należy zapisać się na kurs w ośrodku szkoleń lotniczych (FTO);
3) Całkowity koszt szkoleń do uprawnień IR przekracza 20 000 Euro;

Z tych kilku powodów, szkolenie do uprawnień na przyrządy (A) jest niemal niemożliwe do zrealizowania dla „turystycznego” pilota. Sukces tych starań AOPA-y ogłoszono 24 czerwca podczas pokazów lotniczych Paris Air Show 2011, gdzie Organizacja wspólnie z francuskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego i związkiem aeroklubów francuskich, poinformowała o ustanowieniu nowej kategorii uprawnień na przyrządy dla pilotów z licencją turystyczną.

Zakres nowej kategorii Uprawnień na Przyrządy (IR):

  • dopuszczenie pilotów z licencją PPL do podejmowania kursów (teoretycznych i praktycznych) zorientowanych na ich realne potrzeby;
  • po ukończeniu szkolenia, zatwierdzenie pilotów PPL do lotów na instrumentach na takiej samej podstawie, jak pilota zawodowego i przy takich samym minimach;
  • dopuszczenie posiadaczy francuskiej licencji PPL do lotów IFR samolotami zarejestrowanymi we Francji w ramach francuskiej przestrzeni powietrznej;
  • zawarcie klauzuli dla zagranicznych posiadaczy IR (FAA IR), która pozwala walidować ich amerykańskie IR na francuskie odpowiedniki;

Francuskie uprawnienia IR spełniają, a nawet rozszerzają wszystkie wymagania ICAO odnośnie uprawnień IR i tym samym mogą być bez zastrzeżeń akceptowane przez każdy kraj należący do tej Organizacji.

Szczegóły:
Egzamin pisemny:

Pod auspicjami FTO, student szkoli się z zakresu wymaganych przedmiotów.

Egzaminy pisemne do licencji turystycznej oscylują wokół tematów, które są niezbędne do przeprowadzenia lotów IFR z wykorzystaniem tłokowych, jedno lub dwu silnikowych samolotów. Testy nie zawierają żadnych pytań odnośnie np. systemów hydraulicznych liniowców czy obliczeń dotyczących prędkości Macha. W momencie gdy uczeń-pilot zakończy pełny cykl szkolenia, przechodzi do etapu egzaminu pisemnego (dokładnie tak jak w USA, z tym wyjątkiem, że nie ma żadnych operacji „one CFII”)

Zakres szkolenia lotniczego pozostaje bez zmian i wynosi 40 h lotów z możliwością wykorzystania symulatora.

Weszły jednak pewne fundamentalne zmiany:

Choć FTO jest odpowiedzialny za poziom wykwalifikowania studenta, to może zaakceptować, by część szkolenia (do 30 godzin) została przeprowadzona przez certyfikowanych instruktorów, którzy są związani kontraktami z ośrodkiem szkoleniowym, ale szkolą swoich studentów w ramach aeroklubu lub na samolocie należącym do ucznia. Ta nowość sprawia, że ośrodek nadal zarządza szkoleniem, ale jego koszt może zostać znacząco obniżony. Po ukończeniu szkolenia lotniczego, uczeń podejmuje praktykę.

Walidacja zagranicznych uprawnień IR:
Posiadacz zagranicznych, zgodnych z ICAO uprawnień IR, może żądać konwersji jego IR na francuski odpowiednik.

Zasady są proste:

Posiadacz uprawnień IR zgodnych z wymogami ICAO i całkowitej liczby 100 wylatanych godzin na przyrządach (czas na symulatorze, loty z instruktorem, symulowany i faktyczny czas, łącznie z godzinami szkolenia odbytego w celu uzyskania uprawnień IR) udaje się do ośrodka szkolenia lotniczego, który przeprowadza ocenę poziomu wiedzy aplikanta i test jego umiejętności. Po pomyślnym zaliczeniu tego testu, uprawnienia IR zgodne z ICAO są wpisywane do francuskiej licencji.

Podsumowanie
Francuski oddział AOPA wraz z francuskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego spełnili wszelkie wymogi ICAO, a nawet przekroczyli je we wszystkich aspektach szkolenia. Zatem francuskie uprawnienia na przyrządy dla pilotów z licencją turystyczną są zgodne z ICAO.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), stworzyła grupę roboczą, która pracuje nad rozwiązaniem dokładnie takich samych problemów, jakie przyczyniły się do narodzin francuskich uprawnień. AOPA ma nadzieję, że francuskie doświadczenia zostaną wykorzystane przez EASA do przyspieszenia prac podjętych przez grupę roboczą FCL 008.

W międzyczasie, inne kraje europejskie mogą zadecydować o przyjęciu tych uprawnień, jako zgodnych z ICAO, podpisując porozumienie, na mocy którego piloci z francuskimi uprawnieniami mogą latać w przestrzeniach powietrznych innych państw europejskich.

Dodatkowo, jeśli wystarczająco dużo państw w Europie uzna francuskie uprawnienia, to EASA może zadecydować o przyjęciu systemu, który jest już w użyciu i został sprawdzony, jako funkcjonująca alternatywa. Pierwsi kandydaci powinni podchodzić do egzaminów (pisemnych i praktycznych) już we wrześniu br.

AOPA France dziękuje i wyraża uznanie dla wielkiego wkładu włożonego w to przedsięwzięcie przez Patricka Gandila, dyrektora generalnego francuskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (DGAC), Maxime’a Coffina, dyrektora misji dla lotnictwa ogólnego (DGAC), Jeana-Yvesa Pieri (DGAC) i Jeana-Michela Ozoux, prezesa Francuskiej Federacji Aeroklubów.

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus

Komentarze

Proste polecieć do Francji poprosić kolegów o skopiowanie na ksero przepisów i wprowadzić w Polsce Po co wymyślać koło.Ale jak sądzę u nas to potrwa dekadę przy tym będzie dwa lata poślizgu.

A u nas posiadacz PPL nie moze robic IR? Na czym ta rewelacja polega?

W zasadzie może ale trzeba zdawać egzaminy na ATPL (bo na IR prawie takie same jak na ATPL)

a dlaczego nasza AOPA zajmuje się tylko sobą?

Brawo dla francuskiego AOPA!