Udane pierwsze testy nowego projektu Airbusa „dostawa dronem”

Udane pierwsze testy nowego projektu Airbusa „dostawa dronem” - Survey Copter DVF200ER (fot. e-Valley/Twitter)

Na terenie E-Valley Park w byłej bazie lotniczej Cambrai w północnej Francji odbył się połączony lot zespołu bezzałogowców, śledzony przez wspólną stację zarządzania. Stanowił on część kampanii testów oceniających zaawansowanie prac przygotowujących świadczenie usług transportowych wykonywanych lotniczymi dronami według zadanej trasy.

W testach udział wzięły dwie platformy – napędzany silnikiem tłokowym stałopłat Survey Copter DVF200ER oraz wyposażony w awionikę Airbusa elektryczny dron pionowego startu i lądowania Drone Volt VTOL. Oba bezzałogowe statki powietrzne z powodzeniem zasymulowały misję transportową, potwierdzając techniczną wykonalność lotów logistycznych.

Airbus i region Hauts-de-France za pośrednictwem swojej agencji ds. innowacji i rozwoju (HDFID) w czerwcu br. połączyły siły, zawierając umowę ramową na rzecz oceny potencjału gospodarczego usług dostaw lotniczych świadczonych bezzałogowcami w regionie.

 
Survey Copter DVF200ER oraz Drone Volt VTOL w locie (fot. e-Valley/Twitter)

Prowadzony projekt składa się z trzech faz. Pierwszy etap, studyjny, wykonany w czerwcu i lipcu br., objął definiowanie potrzeb, aspektów handlowych i prawnych. Obecny drugi etap to trzymiesięczna kampania testów technicznych w warunkach polowych. Przedsięwzięcie zakończy faza syntezy wniosków i prognozowania ewentualnych kierunków rozwoju, w tym na rzecz opracowania demonstratora technologii. Studium jest prowadzane w koordynacji z francuskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego (DGAC) i przy jego wsparciu.

Jest to zarazem pierwszy przypadek, gdy francuski samorząd lokalny popiera i angażuje się w taki projekt we współpracy z partnerem przemysłowym z branży bezzałogowych statków powietrznych oraz francuskimi i europejskimi organami regulacyjnymi ds. lotnictwa i bezpieczeństwa lotów.

Projekt stanowi kolejny krok w działaniach na rzecz autonomicznej mobilności w lotnictwie. Trwające badania uwzględniają zupełnie nowe podejście do kwestii lotu bezzałogowców po zaprogramowanej trasie nad obszarami o średniej gęstości zaludnienia i w ich okolicy. Studium wspiera umiejętnościami i wiedzą specjalistyczną ze wszystkich obszarów spółka zależna Airbusa, Survey Copter, jedno z pierwszych przedsiębiorstw produkujących drony we Francji. Firma ta prowadzi cały projekt, zwiększając w ten sposób swoją obecność na rynku cywilnym.

 
(fot. e-Valley/Twitter)

„Wykonywanie lotów przez drony między centrami logistycznymi w Hauts de France były do niedawna tylko teoretycznie możliwe. Obecnie wydaje się to być realnym celem, który stanowiłby kolejny impuls dla rozwoju gospodarczego regionu, potwierdzający znaczenie innowacji jako głównego narzędzia pobudzania lokalnej gospodarki”, powiedział Xavier Bertrand, przewodniczący regionu.

„Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z efektów bardzo innowacyjnej współpracy z północnofrancuską prowincją oraz francuskimi i europejskimi władzami lotniczymi, otwierającej przed branżą dronów towarowych nowe perspektywy. W rzeczywistości jest to zupełnie nowy etap eksperymentów z lotami dronów nad małymi miastami i obszarami wiejskimi oraz prac przygotowujących zasady zarządzania flotą bezzałogowców operujących w takich miejscach”, powiedział Nicolas Askamp, szef należącej do Airbusa spółki Survey Copter.

Francuskie prawodawstwo szczególnie sprzyja tego rodzaju badaniom, ponieważ pozwala na łatwe ulepszanie standardowych scenariuszy wykonywania operacji lotniczych, które to następnie są następnie przekazywane do EASA w celu konsolidacji europejskich przepisów dotyczących transportu autonomicznego, wykonywanego przez bezzałogowce.

Źródło: Airbus Defence and Space
comments powered by Disqus