Rusza konkurs naukowy Airbus Quantum Computing Challenge

Konkurs naukowy Airbus Quantum Computing Challenge (fot. Airbus)

Spółka Airbus rozpoczyna ogólnoświatowy konkurs naukowy w dziedzinie informatyki kwantowej, skierowany do ekspertów pragnących zaproponować i rozwijać rozwiązania umożliwiające daleko idącą optymalizację i modelowanie każdego etapu cyklu życia samolotów przy użyciu odkrywanych dopiero, nowych kierunków komputeryzacji.

Konkurs pod nazwą „Airbus Quantum Computing Challenge” (AQCC) ma na celu poszukiwanie zastosowań najnowszych zdobyczy techniki komputerowej poza laboratoriami naukowymi – w praktycznym rozwiązywaniu codziennych problemów, z jakimi boryka się przemysł.

W czasach, gdy wydajność klasycznych komputerów zdaje się zbliżać do granic ich technicznych możliwości, komputery kwantowe oferują obiecujący potencjał ogromnej mocy obliczeniowej. Jako aktywny użytkownik współczesnych rozwiązań High Performance Computing (HPC), spółka Airbus ma już na swoim koncie próby wdrażania technologii kwantowych w takich dziedzinach, jak optymalizacja tras i praca ze zdjęciami satelitarnymi.

Organizując inicjatywę naukową AQCC, spółka liczy na dalszą eksplorację zastosowań technologii kwantowych przez udostępnienie uczestnikom swoich wewnętrznych zasobów wiedzy i połączenie ich z pomysłami specjalistów spoza firmy. Organizatorzy konkursu określili pięć odrębnych zadań w dziedzinie fizyki lotu, powiązanych ze wszystkimi aspektami działalności biznesowej spółki, od konstrukcji i eksploatacji samolotów po strumienie przychodów linii lotniczych. Zadania różnią się między sobą stopniem złożoności, obejmując zagadnienia od prostej optymalizacji wznoszenia lotu po skomplikowane rozwiązania optymalizujące konstrukcję centropłata.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby – np. studenci kierunków podyplomowych, posiadacze wyższych stopni akademickich, badacze, osoby zawodowo zajmujące się komputerami kwantowymi – jak i zespoły, np. start-upy. Nagrodą dla najlepszych uczestników będzie dostęp do sprzętu spółki Airbus i możliwość dopracowania swoich pomysłów pod kątem ich zastosowań w branży we współpracy z ekspertami firmy. Konkurs AQCC będzie trwać przez cały rok 2019.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.airbus.com/innovation/airbus-quantum-computing-challenge.html

Źródło: Airbus
comments powered by Disqus