Dalekosiężne skutki gospodarcze spowodowane wybuchem wulkanu

Airbus

Koszty wstrzymania ruchu lotniczego związanego z oddziaływaniem pyłu wulkanicznego wyniosły 5 mld USD globalnego PKB

Raport Oxford Economics wskazuje dalekosiężne skutki gospodarcze spowodowane wybuchem wulkanu

Prawie 5 mld USD globalnego PKB wyniosły straty wskutek zakłóceń i wstrzymania ruchu lotniczego spowodowanego erupcją wulkanu na Islandii – tak wynika z raportu przedstawionego 26 maja podczas X Globalnego Szczytu Branży Turystycznej (Global Travel & Tourism Summit) zorganizowanego z inicjatywy Światowej Rady Podróży i Turystyki (World Travel and Tourism Council) w Pekinie.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Airbus przez Oxford Economics, wiodącą firmę specjalizującą się w prognozach gospodarczych, wynika, że na niedawnym zamknięciu przestrzeni powietrznej stracili nie tylko pasażerowie, linie lotnicze i same miasta docelowe. W pierwszym tygodniu po wyrzuceniu wielkiej chmury pyłu przez wulkan Eyjafjallajokull, tymczasowe zamknięcie dużych obszarów europejskiej przestrzeni powietrznej przyniosło straty równe 4,7 mld USD globalnego PKB. Do 24 maja anulowano dodatkowo 5 tys. lotów, co powiększyło o 5 % straty poniesione przez gospodarki na całym świecie.

Adrian Cooper, prezes Oxford Economics, powiedział podczas przemówienia: „Dalekosiężne skutki niedawnych zakłóceń w ruchu lotniczym odczuli mocno przede wszystkim pasażerowie, linie lotnicze i miasta docelowe. Ale zakłócenia te dotknęły także przedsiębiorstwa i osoby, których funkcjonowanie opiera się na dobrach importowanych i eksportowanych drogą lotniczą, oraz na ogólnej produkcji i produktywności. Raport dowodzi tego, jak istotną rolę odgrywa lotnictwo w podstawowym, codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa i handlu”.

Raport The Economic Impacts of Air Travel Restrictions Due to Volcanic Ash (Ekonomiczny wpływ wstrzymania ruchu lotniczego w wyniku oddziaływania pyłu wulkanicznego)wskazuje , że w ciągu siedmiu dni między 15 a 21 kwietnia w europejskiej przestrzeni powietrznej odbyło się ponad 100 tys. mniej lotów niż w poprzednim tygodniu, co oznacza spadek o 53 proc. Straty lotnictwa netto wyniosły po uwzględnieniu odroczonych podróży 2,2 mld USD. Straty poniesione w wyniku spadku ruchu turystycznego wyniosły po uwzględnieniu kwot wydanych przez pasażerów zatrzymanych w miejscowościach docelowych 1,6 mld USD netto . Ponieważ skutki wybuchu odczuło 7 mln pasażerów i cały międzynarodowy ruch lotniczy, w tym regionalny ruch w Europie, konsekwencje gospodarcze dotknęły cały świat.


Zestawienie strat gospodarczych w wyniku zamknięcia ruchu lotniczego na jeden tydzień w podziale na regiony:
• Ameryki: 957 mln USD PKB
• Azja: 517 mln USD PKB
• Europa: 2,632 mld USD PKB
• Bliski Wschód i Afryka: 591 mln USD PKB

Cooper wyjaśnił: „Poza bezpośrednim wpływem na kondycję linii lotniczych i miejscowości docelowych, gospodarki na całym świecie ucierpiały, gdyż straty pośrednio odnotowali dostawcy tego sektora. Ponadto produkcja gospodarcza spada, gdyż utracone przychody pracowników przekładają się na niższe wydatki konsumentów i przedsiębiorstw. Poza tym trzeba uwzględnić straty produkcyjne spowodowane absencją pracowników w pracy, równe 490 mln USD. Ucierpiał także znacząco handel międzynarodowy, szczególnie w przypadku produkcji just-in-time oraz artykułów łatwo psujących się, jak owoce egzotyczne i cięte kwiaty”.

Oto dwa przykłady tego typu strat. 112 mln USD stracili koreańscy dostawcy komponentów, a 65 mln USD straciły kraje afrykańskie wskutek niemożności eksportu produktów łatwo psujących się. Należy pamiętać także o stratach społeczności, których przeżycie zależy od tego typu działalności.


Rainer Ohler, starszy wiceprezes ds. Public Affairs & Communications w firmie Airbus, dodał: „Obecnie wiele korzyści, jakie przynosi transport lotniczy, stanowi tak integralną część tkanki społecznej i gospodarczej naszego społeczeństwa, że są one uznawane za coś oczywistego. Badanie Oxford Economics dowodzi, że sektor przewozów lotniczych pełni rolę katalizatora – dla handlu, inwestycji, turystyki i wydajności – oraz wskazuje na konieczność zapewnienia jego stabilności. Chmura pyłu z Eyjafjallajokull przynajmniej dała nam to wszystkim jasno do zrozumienia”.

Wyniki raportu nawiązują do bardziej szczegółowych badań opublikowanych w ubiegłym roku przez Oxford Economics, według których sektor lotniczy odpowiada za 1,5 bln USD globalnego PKB, 33 mln miejsc pracy i 35 procent handlu światowego.


* * *

Inforamcje dodatkowe

Z zamówionym przez Airbusa raportem zapoznać się można odwiedzając stronę: www.oxfordeconomics.com

Bardziej szczegółowe opracowanie, opublikowane w ubiegłym roku, pt. Aviation: The Real World Wide Web, wykazało, że:

  • Sektor przewozów lotniczych zatrudnia bezpośrednio 5,5 mln osób na świecie i wnosi 425 mld USD do globalnego PKB – więcej niż kilku członków grupy G20.

  • Znaczenie lotnictwa w PKB jest półtorakrotnie większe niż w przypadku sektora farmaceutycznego (270 mld USD PKB) i branży tekstylnej (286 mld USD PKB) oraz trzykrotnie większe niż branży motoryzacyjnej (322 mld USD PKB).

  • Po uwzględnieniu łańcucha dostaw i sektorów zależnych oraz znaczenia dla turystyki, branża lotnicza odpowiada za ponad 33 mln miejsc pracy oraz wytwarza 1,5 bln USD PKB. W rankingu państw dałoby to tej branży ósmą pozycję – pomiędzy Włochami a Hiszpanią.

  • Według szacunków 35% (w ujęciu wartościowym) wszystkich przewozów dóbr handlowych odbywa się drogą lotniczą. Wartość tych przewozów wynosi 3,5 bln USD.

  • Ograniczenie rozwoju lotnictwa do 1 proc. poniżej obecnego wskaźnika trendu oznaczałoby stratę 6 mln miejsc pracy w lotnictwie i sektorach powiązanych oraz 600 mld USD mniejszy udział w PKB.

  • Na każde 100 mln USD zainwestowane w badania i rozwój w sektorze lotniczym, co roku generowane jest dodatkowe 70 mln USD PKB.

  • Lotnictwo obecnie odpowiada za 2% wszystkich emisji CO2 będącego wynikiem działalności człowieka, zaś do 2050 r. wskaźnik ten nie przekroczy 3%. Podróże na dystansach ponad 1500 km, dla których brak jakiejkolwiek alternatywy, odpowiadają za 80% wszystkich emisji gazów cieplarnianych generowanych przez tą branżę.

  • Choć spadek tempa rozwoju lotnictwa wywarłby poważny wpływ na stan globalnego zatrudnienia, produkcji gospodarczej i rozwoju społecznego, niekoniecznie przyniósłby niższy poziom emisji gazów, gdyż należałoby wtedy uwzględnić wpływ działalności zastępczych i alternatywnych środków transportu.

Aby uzyskać dostęp do plików wideo i artykułów dotyczących studiów przypadku omówionych w raporcie należy wejść na stronę www.LiftTheEarth.com

Źródło: Airbus
comments powered by Disqus