100% paliwa alternatywnego podczas lotu samolotu wąskokadłubowego przed końcem 2021 r.

A320neo - start (fot. Airbus)

Przed końcem 2021 r. francuscy lotnicy zaczną loty samolotu wąskokadłubowego zasilanego w 100% paliwem alternatywnym.

Airbus, Safran, Dassault Aviation, ONERA i Ministerstwo Transportu przeprowadzą wspólnie pod koniec 2021 r. badanie w locie, mające pomóc ocenić kompatybilność niezmieszanego zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) z samolotami pasażerskimi, ich silnikami i systemami paliwowymi, a także silnikami napędzającymi śmigłowce.

Lot zostanie wykonany przy wsparciu „Plan de relance aéronautique” (rządowego planu wzmocnienia branży lotniczej), firmowanego przez Jeana Baptiste Djebbari, francuskiego ministra transportu.

W projekcie nazwanym VOLCAN (VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux) po raz pierwszy zmierzone zostaną w locie emisje spalin wytwarzanych przez samolot wąskokadłubowy zasilany w 100% SAF.

Airbus, delegujący do badań testowy samolot A320neo, napędzany silnikiem CFM LEAP-1A, odpowiadać będzie za analizę efektów stosowania 100% SAF na ziemi i emisji w powietrzu. Safran skoncentruje się na badaniu kompatybilności z paliwem alternatywnym układu paliwowego oraz silników z samolotu pasażerskiego i śmigłowca, a także ich optymalizacji dla różnych rodzajów alternatywnych paliw będących w 100% SAF.

ONERA ma wspierać Airbusa i Safrana w analizie kompatybilności paliwa z systemami samolotu i będzie odpowiedzialna za przygotowanie, analizę i interpretację wyników testów pod kątem wpływu 100% SAF na emisje i powstawanie smug gazów spalinowych.

Dassault Aviation zajmie się z kolei badaniem kompatybilności materiałów i sprzętu oraz zweryfikuje podatność 100% paliwa SAF na bioskażenie. Używane w projekcie VOLCAN różne rodzaje SAF dostarczy firma TotalEnergies.

Ponadto prowadzone badanie wesprze wysiłki inżynierów Airbusa i Safrana, zmierzające do przygotowania sektora lotniczego do wdrożenia i wykorzystania SAF na dużą skalę w ramach szerszej inicjatywy dekarbonizacji przemysłu. Przyczyni się ono też do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest uzyskanie certyfikacji dla stosowania 100% paliwa SAF do zasilania wąskokadłubowych samolotów pasażerskich i nowej generacji biznesjetów.

Źródło: Airbus
comments powered by Disqus