Civil & Military Aeromixer 2018 we Wrocławiu

Civil & Military Aeromixer 2018 we Wrocławiu

Civil & Military Aeromixer 2018 to nowe wydarzenie dla firm branży lotniczej. Już jutro, 20 marca 2018 r., na Stadionie Miejskim we Wrocławiu czołowi producenci i dostawcy spotkają się w jednym miejscu i czasie.

Idea Aeromixer bazuje na strukturze „speed dating” – „szybkich randek”. Wydarzenie to zrzesza firmy produkcyjne i usługowe z branży lotniczej, zarówno polskie jak i zagraniczne, które chcą przedstawić swoją firmę w celu nawiązania strategicznych kontaktów biznesowych, dzięki którym możliwa będzie realizacja nowych projektów oraz wspólnych przedsięwzięć, czy też nowych inwestycji w Polsce.

Organizatorzy zaprosili do uczestnictwa:

  • producentów helikopterów, samolotów i silników do samolotów/helikopterów;
  • producentów komponentów, elementów, osprzętu do samolotów, helikopterów i silników do samolotów/helikopterów oraz dostawców powiązanych z tym usług (montaż, obsługa/projektowanie linii produkcyjnych, B&R itp.);
  • podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego (np. instytucja wchodząca w skład Politechniki) będące dostawcą produktów i/lub usług dla OEM i Dostawców (Tier 1, Tier 2 i Tier 3);
  • firmy posiadające zakłady produkcyjne w Polsce, znajdujące się na etapie certyfikacji swoich produktów lub usług przeznaczonych dla branży lotniczej lub które zamierzają rozpocząć procedury certyfikacyjne;
  • podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego inne niż te wskazane w kategorii „Instytucje”, tj.: podmioty publiczne; władze na szczeblu lokalnym; uniwersytety/politechniki; izby handlowe; klastry lotnicze, ambasady i przedstawicielstwa polityczne itp.

Podczas pierwszej edycji Civil & Military Aeromixer 2018 odbędą się m.in.:

Konferencja podczas której wystąpią przedstawiciele Jednostek organizujących wydarzenie, organy administracji publicznej szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, wiodące grupy przemysłowe (polskie i zagraniczne), Instytucje z sektora lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz firmy „New Entries”. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski i polski.

Panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Jednostek będących Organizatorami wydarzenia, firm, Instytucji oraz organów władzy państwowej zaangażowanych w wydarzenie. Uczestniczyć w nich będzie także delegacja z Politechniki Wrocławskiej składająca się z absolwentów inżynierów, doktorantów, wykładowców i studentów z kierunków związanych bezpośrednio z tematem wydarzenia.

Seminarium na temat certyfikacji przeznaczone wyłącznie dla firm „New Entries”, tzn. firm posiadających zakłady produkcyjne w Polsce, które są na etapie certyfikacji produktów i usług oraz tych, które zamierzają rozpocząć takie procedury certyfikacyjne.

Myślą przewodnią I-szej Edycji Aeromixer będzie efektywność energetyczna na poziomie procesów produkcji w odniesieniu do uwarunkowań, dotacji publicznych określonych przez Unię Europejską oraz sytuacji w Polsce (obowiązujących przepisów, itp.), ze szczególnym uwzględnieniem celów określonych w Flightpath 2050 oraz w Strategicznej Agendzie Badań i Innowacji (SRIA 2017 – challenge 3), takich jak: budowa silników bardziej efektywnych pod względem zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zmniejszenie poziomu hałasu, stosowanie biopaliwa, stosowanie produktów wytwarzanych z materiałów poddanych recyklingowi, itd.

Krajem Partnerskim I-szej Edycji Civil & Military AEROMIXER będą Włochy. Obecnie włoskie zagłębie lotnicze jest jednym z najważniejszych w Europie, w szczególności firmy, które są zlokalizowane na tym terytorium, są firmami produkcyjnymi i świadczącymi usługi w sektorze lotniczym. Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce będzie głównym pośrednikiem między instytucjami usytuowanymi w Polsce i we Włoszech. Jako best practice zostanie przedstawiony lotniczy system przemysłowy „Italia”.

Organizatorem imprezy jest firma Bosetti Global Consulting we współpracy z Dolnośląskim Klasterem Lotniczym, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o. i Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową w Polsce.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.aeromixer.eu

Źródło: Aeromixer
comments powered by Disqus