Przejdź do treści
Lotnisko Wrocław-Szymanów (fot. Aeroklub Wrocławski)
Źródło artykułu

Aeroklub Wrocławski nareszcie gospodarzem na lotnisku w Szymanowie

Dzień 21.12.2017 r. stał się bardzo ważną datą w historii lotniska Aeroklubu Wrocławskiego.

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat Aeroklub Wrocławski działał na lotnisku w Szymanowie, na podstawie umowy z Aeroklubem Polskim – który był formalnym użytkownikiem tego miejsca. Zmiany, które następowały w ostatnich latach, coraz wyraźniej wskazywały na konieczność uregulowania na nowo kwestii własnościowych i praw do terenu lotniska.

Po kilku miesiącach negocjacji i rozmów na temat kształtu nowych relacji z Gminą Wisznia Mała (która jest właścicielem gruntów), oraz możliwości użytkowania terenów w przyszłych latach, Aeroklubowi Wrocławskiemu udało się osiągnąć porozumienie i stworzyć projekt umowy, która zabezpieczałaby interesy wszystkich stron.

Najpierw zgodę na przekazanie terenu wyraziła Rada Gminy Wisznia Mała, a w dniu 16 grudnia br., na wniosek Aeroklubu Wrocławskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego podjął uchwałę o zrzeczeniu się praw do lotniska w Szymanowie. Warunkiem było zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy Aeroklubem Wrocławskim a Gminą.

W dniu 21.12.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość podpisania długoterminowej umowy, pomiędzy Aeroklubem Wrocławskim a Gminą Wisznia Mała. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli Wójt Gminy Jakub Bronowicki, oraz Skarbnik Gminy Konrad Buczek, zaś ze strony Aeroklubu Prezes Zarządu Aleksander Godziło-Godlewski, Wiceprezes Krzysztof Wiśniewski oraz Dyrektor Aeroklubu Marek Jóźwicki.

Nie mogliśmy wymarzyć sobie piękniejszego prezentu pod choinkę – powiedzieli przedstawiciele Aeroklubu Wrocławskiego. I dodali: – W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w całość prac nad uregulowaniem kwestii dotyczących terenu lotniska, za sprawną współpracę, zrozumienie w trudniejszych momentach, oraz partnerstwo w całym procesie. Przebiegł on bardzo sprawnie, dzięki zaufaniu jakim się wzajemnie obdarzyliśmy.

Od 1 stycznia 2018 r. Aeroklub Wrocławski jest pełnoprawnym gospodarzem na lotnisku w Szymanowie.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony