I Olsztyńskie Zawody Spadochronowe na Celność Lądowania

I Olsztyńskie Zawody Spadochronowe na Celność Lądowania

Zapraszamy skoczków spadochronowych na I Olsztyńskie Zawody Spadochronowe na Celność Lądowania, które odbędą się w dniach  28-31 sierpnia 2014 r.

Zawody rozgrywane będą w ramach cyklu WARMIA MAZURY SENIOR GAMES 2014 - organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dlatego zawody kierowane są przede wszystkim do skoczków spadochronowych w wieku:
- powyżej 45 roku życia - klasyfikacja indywidualna i drużynowa (drużyny 3-osobowe)
- powyżej 40 roku życia - klasyfikacja drużynowa (drużyny 3-osobowe).

Zapraszamy jednak wszystkich skoczków do wspólnej rywalizacji.

Zawody odbędą się na lotnisku Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Warunki uczestnictwa:

- Zgłoszenia do uczestnictwa w zawodach przyjmowane są w formie elektronicznej do dnia 22 sierpnia 2014 r. do godz. 15.00.
- Zgłoszeniem jest karta uczestnictwa zamieszczona na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl, którą należy wypełnić on – line.
- Warunkiem zarejestrowania zawodnika oraz dopuszczenia go do udziału w zawodach jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości i terminie określonych w pkt. VI Zasady Finansowania.
- Zawodnik sam ubezpiecza się od NNW.
- W przypadku znaczącej liczby zgłoszeń w danej dyscyplinie lub konkurencji organizator zawodów zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników. W takim przypadku o kwalifikacji zadecyduje kolejność zgłoszeń. Pełna lista zakwalifikowanych do zawodów osób zostanie opublikowana na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl do dnia 26 sierpnia 2014 r.

Skoki spadochronowe na celność lądowania rozgrywane będą według polskich przepisów wykonywania skoków i regulaminu. Podstawową klasyfikacją będzie klasyfikacja indywidualna. Jeżeli rozgrywana będzie klasyfikacja drużynowa, drużyny startują w składach 3 osobowych. Wszyscy zawodnicy wykonują co najmniej 3 kolejki skoków z wysokości 800-1200 m, które zaliczane są do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Minimum do rozegrania zawodów to 1 (jedna) kolejka. Kolejność skoków zespołów i zawodników zostanie ustalona w drodze losowania podczas odprawy.

Zawodnicy powinni posiadać dokumenty: świadectwo kwalifikacji lub zagraniczny odpowiednik, polisa ubezpieczeniowa OC przy skokach spadochronowych, dokumenty zestawu spadochronowego, ułożony i zaplombowany spadochron zapasowy.

Program zawodów:

28.08.2014r. - Skoki treningowe

29-31.08.2014r. - Skoki konkursowe / dogrywkowe

Szczegółowy program zawodów zostanie umieszczony na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl tuż po zakończeniu rejestracji zawodników, nie później jednak niż do dnia 27 sierpnia 2014 r.

Nagrody
Zawodnicy zajmujący w swoich konkurencjach miejsca 1 – 3 otrzymują medale oraz pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa w zawodach sportowych.

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa, finansowania i zakwaterowania można znaleźć na stronie: www.seniorgames.pl

Źródło: Aeroklub Warmińsko Mazurski
comments powered by Disqus