Złote Skrzydło 2016 Aeroklubu Poznańskiego

Złote Skrzydło Aeroklubu Poznańskiego

Tomasz Szczot Przewodniczący Kapituły nagrody Aeroklubu Poznańskiego "Złote Skrzydło", ogłosił otwarcie listy kandydatów za rok 2016.

Nagroda "Złote Skrzydło" przyznawana jest w następujących kategoriach: osiągnięcie sportowe roku, działacz roku oraz za całokształt działalności.

Nagroda „Złote Skrzydło” to forma uhonorowania Członków i Sympatyków poznańskiego Stowarzyszenia, których bezinteresowna pomoc i zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju Aeroklubu Poznańskiego, kształtują jego pozytywny wizerunek oraz rozwijają zasady koleżeństwa i wzajemnej życzliwości między członkami i sekcjami poznańskiego Klubu.

Pomysł takiej formy uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Aeroklubu zrodził się wśród członków Zarządu AP w roku 2003 i za ten rok po raz pierwszy przyznano symboliczną statuetkę Złotego Skrzydła.

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i określeniem do jakiej kategorii nagrody kandydat jest przedstawiany należy zgłaszać pisemnie na ręce Przewodniczącego Kapituły lub w sekretariacie Aeroklubu w terminie do 4 stycznia 2017 r.

Laureatami „Złotego Skrzydła” w 2015 zostali:
•    całokształt działalności: instr. modelarstwa lotn. Andrzej Łabęcki.
•    osiągnięcie sportowe: instr. pil. Roman Wawrzyniak.
•    działacz roku: pil. Wojciech Cwojdziński, instr. pil. Krzysztof Konowalski, pil. Michał Miller, pil. Andrzej Rybski i instr.pil. Piotr Szymański.

Źródło: Aeroklub Poznański
comments powered by Disqus