Wstrzymana sprzedaż paliwa AVGAS na lotnisku Poznań-Kobylnica

Lotnisko Poznań-Kobylnica - paliwo niedostępne (fot. Bogusław S. Kafarski)

Uwaga piloci planujący przylot na lotnisko w Kobylnicy.

W dniu 10 stycznia br. Aeroklub Poznański poinformował, że w związku z uchwaleniem Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. 2016 poz. 2039), sprzedaż paliwa lotniczego AVGAS 100LL na lotnisku w Kobylnicy (EPPK) została wstrzymana do czasu uzyskania koncesji na obrót paliwem lotniczym (benzyną lotniczą, kod CN 2710 12 31).

Więcej informacji o paliwach na stronie: www.dlapilota.pl

Źródło: Aeroklub Poznański
comments powered by Disqus