Przyznano Złote Skrzydła za 2019 rok

Złote Skrzydło Aeroklubu Poznańskiego

Kapituła nagrody Aeroklubu Poznańskiego "Złote Skrzydło" ogłosiła listę laureatów za rok 2019. Nagroda „Złote Skrzydło” to forma uhonorowania Członków i Sympatyków poznańskiego Stowarzyszenia, których bezinteresowna pomoc i zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju Aeroklubu Poznańskiego, kształtują jego pozytywny wizerunek oraz rozwijają zasady koleżeństwa i wzajemnej życzliwości między członkami i sekcjami poznańskiego Klubu. Jest przyznawana jako forma docenienia wybitnych osiągnięć sportowych i aktywnej działalności na rzecz tego Aeroklubu.

Pomysł takiej formy uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Aeroklubu zrodził się wśród członków Zarządu AP w roku 2003 i za ten rok po raz pierwszy przyznano symboliczną statuetkę Złotego Skrzydła. Od tej pory co roku Aeroklub honoruje w ten sposób kolejne osoby. W poprzednich latach nagroda "Złote Skrzydło" przyznawana była w następujących kategoriach: osiągnięcie sportowe roku, działacz roku oraz za całokształt działalności.

W tym toku nagrody przyznano w trzech kategoriach:
• w kategorii Osiągnięcie sportowe roku nagrodę otrzymała Kinga Komorowska za zdobycie tytułu Mistrzyni Polski w VI Tunelowych Mistrzostwach Polski,
• w kategorii Działacz roku nagroda zostanie wręczona Michałowi Lewandowskiemu za społeczne pełnienie obowiązków mechanika szybowcowego,
Za całokształt działalności nagrodę otrzymał pilot szybowcowy Mirosław Hercog.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 27 czerwca 2020 r. podczas Zgromadzenia AP.

Listę dotychczasowych laureatów nagrody "Złote Skrzydło" można zobaczyć na stronie www.aeroklub.poznan.pl

Źródło: Aeroklub Poznański
comments powered by Disqus