Ćwiczenia służb ratowniczych na lotnisku Aeroklubu Poznańskiego

Ćwiczenia na lotnisku Aeroklubu Poznańskiego

W dniu 1 grudnia 2012 r. Aeroklub Poznański realizując zadania zawarte w Operacyjnym Planie Ratownictwa Lotniskowego lotniska Poznań/Kobylnica przeprowadził ćwiczenia służb ratowniczych.

W ćwiczeniach wzięły udział: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 PSP z Poznania, Ochotnicza Straż Pożarna z Kobylnicy, Zespół Ratownictwa Szpitala MSWiA w Poznaniu oraz Grupa Pozoracji - Harcerski Klub Ratowniczy "M*A*S*H" hufca ZHP Piast.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał udzielenie pierwszej pomocy "poszkodowanym" (pilot, pasażer, pracownik obsługi stacji) w "wypadku lotniczym" na terenie stacji paliw (zapłon samolotu podczas tankowania), ugaszenie "pożaru" samolotu oraz zapobieżenie jego rozprzestrzenianiu się na inne obiekty.

Ćwiczenia miały za zadanie sprawdzenie faktycznego czasu dojazdu służb ratowniczych na teren lotniska, sprawdzenia postępowania służ podczas ewakuacji poszkodowanych z samolotu i ze strefy zagrożenia oraz postępowania podczas gaszenia pożaru samolotu i substancji łatwopalnych (paliwo lotnicze). Podczas ćwiczeń jednostki straży pożarnej doskonaliły także umiejętności udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy rannym (m.in. poparzenia). Dokonano sprawdzenia i potwierdzenia zgodności zaplanowanych założeń Planu Operacyjnego.

Ćwiczenia zakończył wykład dotyczący specyfiki lotniska, potencjalnych zagrożeń występujących na jego terenie oraz omówienie charakterystyki stacjonujących na terenie lotniska statków powietrznych (budowa, zasady postępowania, itp.)

Źródło: Aeroklub Poznański
comments powered by Disqus