Nowe zasady antydopingowe w FAI

Nowe zasady antydopingowe w FAI

Międzynarodowa Agencja Antydopingowa, podczas ostatniej konferencji, zatwierdziła nowelizację Światowego Kodeksu Antydopingowego. Wszedł on w życie 1 stycznia 2015 r. Wraz z tą zmianą modyfikacji uległy przepisy antydopingowe FAI. Nowy kodeks antydopingowy dopuścił pewną elastyczność w szczegółowych przepisach antydopingowych FAI. Po gruntownym przeglądzie zasad antydopingowych FAI, zostały one zatwierdzone przez WADA oraz Zarząd FAI i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Najistotniejszą zmianą, było wydłużenie kary dyskwalifikacji do 4 lat za pierwsze naruszenie przepisów antydopingowych. Najwyższa kara może być orzekana w przypadku tzw. „intencjonalności” naruszenia – czyli świadomym przyjęciu dopingu. Inne rodzaje naruszeń mają różne okresy zakazu startów. W przypadku substancji opisanych w kodeksie, pod pewnymi warunkami, kara będzie wynosić od nagany do 2 lat kary dyskwalifikacji, tak jak w wersji Kodeksu z 2009.

W nowym kodeksie antydopingowym FAI wprowadzono również pojęcia produktu „zanieczyszczonego substancjami zabronionymi”. Co więcej wyróżniono 10 rodzajów naruszeń oraz opisano szczegółowo zabronione związki substancji.

Kolejną istotną zmianą określoną w przepisach antydopingowych FAI jest nowa procedura postępowania w zakresie przykładów terapeutycznego użycia środków opisanych jako zakazane. W tym przypadku zgodnie z przepisami Międzynarodowej Agencji Antydopingowej do sportowców rangi międzynarodowej (international level athlets) zawsze będą stosowane przepisy ich Macierzystych Federacji Międzynarodowych (IF). Jeżeli dany zawodnik posiada już zarejestrowaną substancję do terapeutycznego użycia, zatwierdzoną przez jego związek narodowy (NF), Federacja Międzynarodowa będzie zmuszana zatwierdzić takie używanie. Ponadto Federacja Międzynarodowa może przedłużyć zgodę na używanie substancji do terapeutycznego użycia automatycznie dla określonych grupy lub klas substancji wymienionych w Kodeksie.

W zakresie obowiązku raportowania miejsc pobytu przy niezapowiedzianych badaniach antydopingowego Federacja Międzynarodowa, (zgodnie z nowym kodeksem WADA) może postępować dwojako:

  • zdecydować (na podstawie własnego planu badania antydopingowego), o różnym poziomie tych badań. Wówczas Federacja Międzynarodowa może oczekiwać raportu z miejsca pobytu (RTP) jak dotychczas (dla zawodników dostarczając miejsce pobytu na co dzień, z zastrzeżeniem ewentualnych sankcji) lub,
  • wykonywać badania w niezapowiedziany sposób (u zawodników raportujących tylko informacje ogólne takich jak: adres i miejsce treningu, numer telefonu itp). Wówczas Sportowcy uczestniczący w takim systemie badaniach antydopingowych, z raportowaniem ogólnych informacji pobytowych, nie podlegają sankcjom własnej federacji międzynarodowej i nie będą wybierani do testów losowych.

O powyższe drugie rozwiązanie FAI ubiegała się w ciągu ostatnich miesięcy. Element ten był dla FAI najwyższym priorytetem. Argumentami FAI w procesie konsultacji był fakt, iż FAI przy swoich ograniczonych zasobach chce, jak najlepiej zaadoptować system wykrywania i powstrzymania nadużywania substancji zakazanych. Decydenci z WADA zaakceptowali takie rozwiązanie i możliwe było przyjęcie drugiej, opisanej powyżej opcji, wraz z odejściem a od konieczności codziennego raportowania miejsc pobytu.

Zasady Antydopingowe FAI 2015

/k.b.; b.w./

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus